FOLLO: Det har vært knyttet en del spenning til hva som lå inne med tanke på prosjekt nye Follobanen. Den sittende regjeringen har lekket en del, men noen har de klart å holde hemmelig. At Follobanen nå ligger inne med fullfinansiering, gleder nok de fleste.

– Ingen flere forsinkelser

– Vi er her fordi NTP har blitt lagt frem i dag der Follobanen er fullfinansiert. Både for meg og for Ski arbeiderparti er dette en av de viktigste sakene å få stell på togtrafikken, sier stortingsrepresentant Gunvor Eldegard (Ap).

– Hva betyr det at banen nå er fullfinansiert?

– Det betyr at arbeidet kan starte opp i 2014 og at banen vil stå ferdig i 2020. Det betyr 11 minutter reisetid fra Ski til Oslo, sier Eldegard.

– Det betyr altså ingen flere forsinkelser for Follobanen?

– Ja, det betyr det. Nå er det ikke bare oss fra Follo som sier det, men også hele Stortinget. Til og med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Jens Stoltenberg, smiler Eldegard.

Kan gjøres raskere

At Follobanen nå ligger inne med fullfinansiering, gleder nok de fleste. Men Nils Aage Jegstad var ikke bare fornøyd.

– Det skulle bare mangle, var det første han sa på spørsmålet om Follobanens fremtid. Dette skulle vært klart for lenge siden. Kommer vi til makten ved høstens stortingsvalg, kan jeg love en mye raskere gjennomføring av prosjekter à la Follobanen, sier Jegstad.

– Hvordan ser du for deg at en ny regjering skal klare å gjennomføre dette raskere?

– Det viktigste, slik jeg ser det er å gi Jernbaneverket større handlingsrom, de trenger større rammer og jobb etter. På den måten vil ting gå fortere. Jeg må innrømme at jeg synes sittende regjering har somlet veldig i denne saken. De har brukt altfor lang tid. Finansieringen burde vært på plass for lenge siden. Her har det blitt for mye klatting, sier Jegstad.

Gorm Kjernli som sitter i Transportkomiteen har jobbet mye med den nye planen og er veldig fornøyd med at Follobanen endelig er blitt fullfinansiert.

Bredere riksvei 23

I NTP ligger det også inne midler for å starte og fullføre utvidelsen av riksvei 23, fra to til fire felt.
Dette skal påbegynnes innen fire år ifølge planene. Samtidig med dette arbeidet vil det jobbes iherdig med å finne en løsning for Oslofjordforbindelsen.

Skal tunnelen utvides eller skal det bygges bro? Svaret på dette kommer nok ikke med det første.
Det har den senere tid dukket opp flere kommuner som kunne tenke seg denne broforbindelsen.