Tror Bergmann kan svekke Forsvaret

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Fungerende generaldvokat Arild Vestrheim frykter et nederlag i Høyesterett i saken mot pasifisten Adrian Bergmann (19) fra Ski. Konsekvensen kan bli et svekket forsvar, mener han.

DEL

- Hvis det ikke lenger blir påkrevet at alle vernepliktige må stille på sesjon, risikerer vi å få færre potensielle soldater å velge mellom. Vi kan gå glipp av mange godt egnede kandidater. Resultatet kan bli at kvaliteten på de som avtjener førstegangstjeneste totalt sett ikke blir like god som før, sier generaladvokaten.

- For lettvint

I går omtalte ØB striden mellom Adrian Bergmann (19) fra Ski og Vernepliktsverket (underlagt forsvaret). En strid som med stor sannsynlighet ender i Høyesterett.
Bergmann, som er pasifist og aktiv fredsarbeider, nekter å møte til sesjon.
Dersom 19-åringen vinner i Høyesterett, åpner det for at vernepliktige som ikke ønsker å møte til sesjon, kan nøye seg med å sende et brev til Vernepliktsverket hvor de erklærer seg for pasifister eller krigsmotstandere.
- Vi frykter et frafall i rekrutteringen hvis det innføres den slags lettvinte løsninger, sier Arild Vestrheim.
Han forteller at Vernepliktsverket mottar to til tre tusen søknader i året om fritak fra førstegangstjeneste. Men hittil har alle vært nødt til å stille på sesjon før de blir fritatt.

- Trist

- Hvis kravet om å stille på sesjon faller bort, ser jeg ikke bort fra at antallet fritakssøknader vil øke. Da blir det jo i praksis bare å sende et brev, for så å gå rett over i siviltjeneste. Det blir enklere å velge bort førstegangstjenesten, og folk velger jo ofte enkle løsninger, påpeker Vestrheim.
Han synes det ville vært trist dersom vernepliktige ikke får danne seg et inntrykk av hva det norske forsvaret står for - før de søker om fritak.
- På sesjonen formidler vi hva forsvaret anno 2005 står for. Vi synes det blir helt galt dersom vernepliktige søker fritak uten å vite hva de sier nei til, sier generaladvokaten, som ikke legger ikke skjul på at en sesjon fungerer som en rekrutteringsbase.
- Men det er ikke snakk om noen indoktrinering. Selv om vi legger inn et godt ord.

Tungvint

Vestrheim påpeker at det faktisk er meningen at de som ikke avtjener førstegangstjeneste, skal ut i siviltjeneste. Derfor mener han det er nødvendig med en form for sesjon - uansett hva slags type tjeneste vedkommende skal ut i.
- Sesjonen kartlegger hvilke evner et individ har. En slik kartlegging må gjennomføres selv om
vedkommende «bare» skal ut i siviltjeneste. Hvis Høyesterett konkluderer med at det ikke lenger skal være et krav for vernepliktige å møte til militær sesjon, må det opprettes et nytt organ med samme funksjon. Praktisk og økonomisk vil dette være ulønnsomt. Det vil være mye greiere å beholde det systemet vi har i dag, mener han.
Generaladvokaten mener det også må tas med i betraktning at det hender folk ombestemmer seg når det gjelder holdning til militæret.
- Selv om man er 18-19 år og pasifist, trenger det ikke å forbli slik resten av livet. Folk kan forandre syn. Blant annet er dette avhengig av hva slags trusselbilde Norge står ovenfor. Også av den grunn synes jeg det er riktig at alle norske menn stiller på sesjon, slutter han.

Fra tingretten til Høyesterett

Artikkeltags