De unge mest imot å slå sammen Follo-kommunene

Morten Vollset

Morten Vollset

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Follo: Store kommuner frister ikke de unge i Follo. Over halvdelen av dem som ble spurt i ØBs meningsmåling svarer at den ideelle kommunestrukturen er sju kommuner som i dag. Dette gjelder aldersgruppen mellom 18 og 29 år. Svarene endrer seg når folk blir eldre, og nær en fjerdedel av dem mellom 45 og 64 år mener at det beste er en storkommune for hele regionen.

Når det gjelder politisk tilhørighet er det tilhengerne til Senterpartiet, Sv og Ap som har mest imot en tvungen sammenslåing. De som stemmer Høyre og Venstre har ikke så store problemer med å godta at slike avgjørelser blir tatt sentralt.

Tilhørighet i nærmiljøet

Morten Vollset (25) fra Ås synes resultatet er oppløftene og blir ikke overrasket av svarene i meningsmålingen. Den unge senterpartipolitikeren har denne forklaringen:

- De unge er opptatt av tilhørighet og muligheten til å kunne engasjere seg i nærmiljøet sitt. I mindre kommuner er det letter å bli hørt og få gjennomslag for lokale saker du kjemper for. Mange har etterlyst de unge i politikken. Det blir ikke flere av dem hvis kommunene blir større, mener den unge tobarnsfaren fra Ås.

Store i folketall

Follos sju kommuner er ikke så store i areal, men Vollset påpeker at i folketall er de ikke små i norsk målestokk.

- Det er ikke sikkert vi på lang sikt skal opprettholde alle grensene. Men dette er en lang prosess som kommunene selv må styre. Enkelte ordførere kan ikke skrive brev på vegne av seg selv, sier Morten Vollset.

Han oppfordrer de lokale politikerne til å ta det klare signalet fra de yngste.

Et argument for sammenslåing har vært at det blir mindre utgifter til byråk med større kommuner.

- Vi ser lite til denne gevinsten i store, befolkningstunge kommuner. Faren er at det blir mer makt til byråkratene, mens ungdomsgrupper og andre blir mindre engasjert. Faren er også at utkantene taperen i en storkommune, sier Morten Vollset (Sp).

Mennene vil bli store

Det er markert forskjell på hva de spurte kvinnene og mennene mener når det gjelder kommunesammenslåing i Follo. Halvdelen av mennene vil ha kommuner som er større enn i dag, og en av fire synes det er greit å slå sammen alle de sju kommunene til et samlet Follo.

Og hvem skal bestemme hvordan dette skal gjøres? I Akershus er det 58,3 prosent av mennene som svarer at det er helt greit med tvungen sammenslåing, mens 39,9 prosent av kvinnene svarer det sammen.

Artikkeltags