VESTBY: Bonde Jon Øivind Røed har prøvd å dyrke korn på matjord som er flyttet. Han tror ikke jorden på Delijordet, hvis den blir flyttet til fordel for Ikea, vil kunne drives.

– Det vil ikke bli som det var. Vi klarer ikke å lage et jorde like bra som det naturen har brukt tusenvis av år på å få til, sier han.

Røed snakker av erfaring. Det 70 mål store jordet som ligger vest for Asko i Vestby ble for 15 år siden tilført jord da E6 og jernbanen ble flyttet. Over 800.000 kubikkmeter masse havnet på Røeds gård, fra et område som produserte godt med mat.

– Ifølge avtaler og kontrakter skulle det være fullverdig jord. Men etter mange års drift ga jordet 128 kilo korn i fjor, det er bare en fjerdedel av det en bør ha for å drive ordentlig. Massene har blitt sammenblandet og vannet dreneres ikke riktig, forteller han.

– Hva har du gjort for å forbedre jordet?

– Jeg har prøvd alle maskiner og verktøy som er tilgjengelig, drenert og ordnet. Men jordet blir ikke lønnsomt, sier Røed.

– Det vil ta generasjoner før området kan gi god nok avling, fortsetter bonden.

Les også:

Follo-velgere skeptiske til Ikea

– IKEA-avgjørelse mest sannsynlig etter valget

Høyre gir seg ikke før Ikea kommer til Vestby

Høyre-ordførere vil ikke ha innblanding fra høyere makter

– For stor risiko

Flyttingen av matjord var mislykket for Røeds del. Arne Grønlund, seniorforsker ved Bioforsk Jord og Miljø i Ås, er ikke overrasket.

– Det er lett å flytte god matjord teoretisk, men i praksis er det utrolig vanskelig. Det er så mye som spiller inn, jorden skal ligge i samme rekkefølge, den skal ikke pakkes, og det kan ikke være for vått når det arbeides, sier han.

– Det er rett og slett for stor risiko knyttet til flytting av jord, derfor bør matjord kun flyttes når det ikke finnes andre alternativer, som for eksempel ved utbyggingen av E18. Ved denne utbyggingen går jorda tapt hvis man ikke flytter den, her i Vestby har vi alternative steder å legge Ikea, fortsetter forskeren.

Prinsippsak

I ØB 17. august sier gruppeleder i Vestby Arbeiderparti, Tom Anders Ludvigsen, at Bioforsk har funnet en løsning på hvordan man skal flytte jorden. Det avviser Grønlund.

– I veldig liten målestokk kan jord flyttes med heldig resultat, men over et lengre tidsrom vil vær og vind spille inn slik at det ikke lar seg gjøre. Jeg kan ikke forestille meg at noen i Bioforsk sier det blir vellykket, noe slikt vil være avhengig av at ingeniørene har en kompetanse som ikke finnes, sier forskeren.

– Man stopper ikke maskiner til titalls millioner kroner fordi det regner litt, legger bonde Røed til, og husker tilbake da hans eget jorde ble laget i regnvær.

Grønlund forteller at Delijordet er blitt en viktig prinsippsak for landbruksmyndighetene.

– Å bygge ned det jordet vil skape presedens for andre prosjekter i landet, uttaler forskeren.

Plan B

Derfor har Vestby Landbrukslag begynt å tenke på en plan B for Ikea-plassering.

– Vi jobber for at innsigelsene mot Ikea på Delijordet skal bli opprettholdt, og når det skjer trengs det en plan B for lokalisering av Ikea, forteller Øyvind Kjølberg fra landbrukslaget.

Vestby kommune og Ikea har ikke noen plan B, vi vil engasjere arkitektfirmaet Snøhetta for å lage en god løsning for alle parter. På den måten kan vi finne et alternativ for Ikea hvis det ikke er for sent, fortsetter han.

– Nå ligger saken på miljøvernminister Bård Vegar Solhjells bord, er det ikke for sent da?

– Vi lager ikke dette kun for Ikea sin del, men også for hele Vestbys fremtid. Det har blitt bygget ut mye god matjord i denne kommunen de siste årene, svarer Kjølberg.

Foreslår Røeds jorde

Plan B er nettopp bonde Jon Øivind Røeds ufruktbare jorde.

– Dette er et veikart for å få i gang en diskusjon. Når Røeds jorde er for dårlig, har vi tenkt at de 70 målene kanskje kan være aktuelle for Ikea. Vi mener Ikea ikke behøver å kun være knyttet opp til én lokalisering, det er rart at ikke Vestby kommune vil diskutere flere alternativer når Delijordet er så kontroversielt, sier Kjølberg.

Et Ikea nord for Tverrveien, vest for E6, vil ifølge landbrukslaget gi Ikea god synlighet fra motorveien.

– Bygger man et nytt motorveikryss her vil det også gi bedre adkomst til og fra E6, skriver de i sitt utkast for plan B.

De tenker seg en matebuss fra Vestby togstasjon til og fra Ikea.

– Det vil også gi et vesentlig bedre kollektivtilbud og åpne opp områder for ny utvikling i fremtiden, tror Kjølberg.