Fire politikere meldte seg ut av Vestby Høyre

TUNG START: Pål Engeseth og ordfører John Ødbehr fikk fire utmeldelser fra egen Høyregruppe som start på budsjettdebatten.

TUNG START: Pål Engeseth og ordfører John Ødbehr fikk fire utmeldelser fra egen Høyregruppe som start på budsjettdebatten. Foto:

Av og
Artikkelen er over 5 år gammel

Budsjettdebatten i rådhuset nå i kveld startet på verst tenkelig vis for Høyres gruppe. Fire gikk på talerstolen og meldte seg ut av partiet og inn som uavhengige før debatten i det hele tatt var i gang.

DEL

VESTBY: Dermed er det naturlige flertallet i den borgerlige blokka satt i spill nok en gang. Fra før har Venstre, KrF og Frp valgt å leve sitt eget liv, og stemme fra sak til sak, skriver Moss Avis.

Slik var det imidlertid ikke ikke på en pressekonferanse før møtet, der de borgerlige partiene kunne fortelle at de hadde valgt å gå sammen om budsjettet.

Det var Pål Engeseth (H) som la frem forslaget for den borgerlige blokka, som senere ble vedtatt 20-15, og selv om Høyre har slitt med store personkonflikter i lengre tid, regnet han ikke med at dette skulle påvirke kveldens møte. Der fikk han rett.

- Vi er ansvarlige og følger budsjettet, sa Bodil Holter, som altså valgte å signalisere at hun ikke er noen del av Vestby Høyre lenger, men stiller som uavhengig. Det sammen meldte Bjørn Skaug, Anne-Grethe Klæboe og Eirin Bolle fra talerstolen. Sistnevnte sa dette:

- Ingen kan være i tvil om det som skjer i Høyre om dagen. Jeg kan dessverre ikke sitte og se på det som skjer, og har meldt meg ut.

Her er noen av forslagene fra de fire borgerlige:

Øke stillingen til kreftkoordinatoren til 100 prosent (rådmannen foreslår 70), legge inn 75.000 til sognediakon, legge inn ekstra stilling som fysioterapeut/ergoterapeut, ta ut investeringen til kjøp av utleieboliger for flyktninger med seks millioner og dekke behovet ved å leie, senke utgiften til vert på Arena fra 800.000 til 700.000 kroner, heve prisen i kulturskolen fra 2060 til 2400 kroner i halvåret og ta ut en stillingsøkning på gitar, samt bruke inntekten fra salg av næringstomter til nedbetaling av gjeld.

Prio på kulturkirken

De borgerlige er også enige om å prioritere kulturkirken i den forstand at de vil sende en ny søknad om spillemidler på rundt tre millioner kroner, samt søke om midler til livsynsåpent rom på i størrelsesorden 7-800.000 kroner.

Avslutningsvis; sykehjemmet åpner åtte av 24 nye plasser i mars. De borgerlige vil be administrasjonen om å selge plasser som ikke benyttes. I så fall må staben økes.

Et sak som også ble vedtatt var å se på hvilke muligheter man har for å bekjempe ufrivillig deltidsarbeid i kommunen.

Dette ville Ap, Sp og SV

Også de rødgrønne har gått sammen om felles budsjettforslag. Her er hovedinnholdet:

- Vi satser mye på skole, og vil blant annet øke bevilgningen til Brevik skole med 50 millioner kroner i 2017, til totalt 200 millioner. Vi foreslår å bygge en ny treparallell med gymsal og grendesenterfunksjon, sier Tom A. Ludvigsen (Ap) på vegne av de tre partiene Ap, SV og Sp.

Videre foreslår de tre partiene å legge spesialpedagogisk senter (avdeling for voksenopplæring og undervisning for tungt funksjonshemmede) til nye Bjørlien skole, nå som Bjørlien og Risil pusses opp. Dette ble da også vedtatt.

- Vi foreslår også en ny måltavle om mobbing og prosjektmidler til mobbekoordinator med 350.000 i 2015 og 700.000 fra 2016. Videre at skateparken på Risil rustes opp med 200.000, og at det brukes 500.000 hvert år i peridoen på utskifting og nyinnkjøp av IKT til skole.

Videre ville de rødgrønne også starte planlegging og prosjektering av ny ungdomsskole i Sonsområdet i 2015 fordi behovet nærmer seg raskt.

Frilufstliv

De tre partiene Ap, SV og Sp ville også få til et mer strukturert samarbeid med FNF (Forum for natur og friluftsliv) og tilsvarende organisasjoner:

- Vi foreslår 300.000 hvert år i perioden og midlene skal gå til drift av turløyper, lysløyper, kyststier, skiltprogram og annet som har med dette å gjøre. Vi ønsker også å gå opp samarbeidet med Opplysningsfondet slik at det blir lys i flisløypa på Risil, sier Ludvigsen, som ikke følte seg sikker på at de tre partiene ville få flertall, noe de altså ikke fikk.

Favorittsaker

Representantene bruker mye av taletiden til å  snakke om favorittsaker i egne forslag.

Ikke uventet var det det borgerlig gitarstillingskuttet, økninger i egenbetaling i kulturskolen, samt ønsket om å søke om spillemidler til kulturkirken, som dro opp temperaturen.

Når det gjaldt det borgerlige vedtaket om å heve prisen i kulturskolen fra 2060 kroner i halvåret til 2400, viste Anne Therese Tuft Lie (Ap) til Stortingets konkretiserte mål for kulturskoler, og tverrpolitisk enighet om at terskelen skal være så lav at alle skal ha mulighet til å gå der.

Tuft Lie mente at Vestby er langt fra å nå dette målet.

Dessuten appellerte stadig flere i Ap, Sp og SV om at det kunne åpnes for å stemme på tvers av blokkene i saker man faktisk var enige om, som for eksempel å bekjempe ufrivillig deltidsarbeid og gjøre et krafttak mot mobbing.

Thorsen reakk ut hånda

Det ble Trygve Thorsen (Frp) som rakk ut hånda og åpnet for å se på samarbeid på tvers. Kommunestyret tok et drøyt kvarters pause, mens gruppelederne så på hva man kunne samles om.

Resultatet av gruppemøtet var at det borgerlige budsjettet ble vedtatt med 20 (H, V, KrF og Frp) mot 15 (Ap, Sp, SV) stemmer.

I tillegg fikk de rødgrønne igjennom noen av sine punkter, som at spesialpedagogisk senter flyttes til nye Bjørlien, ny måltavle for mobbing, at kommunestyret merker seg planer om å opprette en egen sone SYD for hjemmetjenesten i 2018, bistå med å reforhandle avtale om lys i løypa på Risil, og at det legges fram en sak om tilstandsrapport om helsesøster i skolen innen juli 2015.

Artikkeltags