VESTBY: Mandag var dagen Fylkesutvalget i Akershus skulle ta stilling til om Ikea bør få bygge varehus på det omstridte Delijordet i Vestby. Men saken er utsatt til 11. mars.

Årsak: Høyre-gruppen i fylket trenger mer tid på å bli enig om saken og har innkalt til nytt gruppemøte.

Ny befaring

Ettersom det kan bli behov for å utvide fylkeseide Gamle Mossevei til firefelts, vil Høyre ha inn ekspertise fra Statens Vegvesen. En eventuell veiutbygging kan berøre Garderveien, Kroerveien, Vestbyveien og Kirkeveien. Det vil fylkesgruppen forsikre seg om at Ikea betaler.

– Derfor skal Fylkesutvalget, Vestby kommune og Statens Vegvesen på befaring 4.mars, sier Anette Solli, Høyres gruppeleder i fylkestinget.

Arbeiderpartiets Siri Hov Eggen er glad for at Høyre-gruppen valgte å ta tenkepause.

– Ap håper med det at Høyre er i siget for lokalisering på Delijordet, sier hun til ØB.

LES OGSÅ:

Fylkesordføreren: - Ikea-saken blir ikke avgjort på vårt bord

Landbruksdirektøren: - Spørsmålet er om det finnes alternative tomter

Ordføreren: - Flytting av jordet er jordvern

Landbruksministeren: - 99 prosent nei

Ikea-thrilleren er i gang

Habil

Før møtet i fylkesutvalget vurderte fylkesadvokaten fylkesordfører Nils Aage Jegstads habilitet i Ikea-saken og kom frem til at han er habil. Fylkesutvalget støttet denne konklusjonen.

Bakgrunnen for vurderingen er at brødrene Gunvald og Tore Andersen i selskapet Guto AS, som har salgsrettighetene på den delen av Delijordet Ikea vil etablere seg på, har satt advokat på saken.

Avokatfirmaet har sendt brev til Høyres fylkestingsgruppe, fylkesrådmannen og Akershus fylkeskommune, der det bes om at Jegstad fratrer behandlingen av Ikea-saken.

Begrunnelsen er blant annet at Jegstad og hans svigersønn, som er leder av Vestby landbrukslag, har begge offentlig markert at de er motstandere av at IKEA-varehuset plasseres på Delijordet. I tillegg har Nils Aage Jegstads sønn, Nils Jegstad, i en epost 22. oktober i fjor til ordføreren i Vestby foreslått at Ikea-varehuset plasseres på nabotomten til eiendommen til fylkesordførerens datter.

Guto AS mener Nils Aage Jegstads datter vil ha personlig interesse i en eventuell plassering av Ikea på tomtealternativet.

Betviler ikke konklusjonen

Solli kaller påstandene i brevet for drøye.

– Vi vil ta en ny runde i gruppa etter fylkesadvokatens klare konklusjon. Det er mest ryddig.

På spørsmål om gruppen vil be Jegstad trekke seg fra Ikea-behandlingen, svarer Solli at habilitetsspørsmålet er avklart.

– På hvilket grunnlag skulle han trekke seg? Jeg stiller ikke spørsmål ved det, sier hun.

Er uenigheter i fylkesgruppen om Ikeas ønskede lokasjon også noe av grunnen til at dere trenger med tid på saken?

– Vi er ikke enstemmige, men det er et overveldende flertall for Ikea til Delijordet, sier Solli.

– Tomten avvist av Ikea

Fylkesordføreren mener selv at han ikke er inhabil, og begrunner det med at området rundt Jegstad Gård er avvist av Ikea og Vestby kommune.

– Dette er et forsøk på å spille meg ut på sidelinjen, hvor Ikea og Jegstad Gård sammenlignes, sier Nils Åge Jegstad til ØB.

Selv om du er erklært habil, er det uproblematisk å behandle Ikea-saken?

– Det er kun ett alternativ for Ikea i Vestby. Derfor er jeg ikke berørt, uttaler han.

I en e-post til fylkesrådmannen og fylkesadvokaten datert 1. februar, redegjør han for sitt syn på habilitietsspørsmålet:

"Den aktuelle saken dreier seg om etablering av IKEA på Delijordet i Vestby. Valget av den aktuelle tomten er gjort av IKEA selv, og andre alternativer i Vestby ansees som uaktuelle. Da rapporten fra IKEA ble kjent, reagerte jeg på at tomtealternativet på grunn av den massive nedbyggingen av dyrka mark. Jeg mente allerede den gangen at det måtte være bedre å bruke arealene nærmere Vestby Næringspark, Deliskog. Jeg valgte i starten ikke å gå ut med denne plasseringen av hensyn til jeg ikke selv kjente realismen i å bygge en ny avkjøring til E6 og at berørt grunneier derfor ikke var informert. Etter hvert forsto jeg at dette var en feilvurdering. Jeg har i ettertid vært åpen om hvilke tomtevalg jeg mente måtte være riktig".

Fylkesordføreren skriver han har fortløpende vurdert sin habilitet i forbindelse med innspill som har versert i avisen.