VESTBY: Kronsprins Haakon har æren av å undervise elvevene på Vestby videregående skole i forbindelse med en Dignity Day.

Kronprins Haakon kom til Vestby litt etter klokken 09, holdt en kort gjennomgang i gymsalen for samtlige elever og så tok han for seg en spesiell klasse, skriver Vestby Avis.

Vil styrke verdighet gjennom samtale

Det var rektor Per Hedum og elevrepresentant Caroline Slattum Frey som ønsket kronprinsen velkommen. Hedum og Slattum Frey holdt også hver sin velkomsttale og elevene og lærere på skolen var synlig stolte over at kronprinsen tok turen til Vestby.

– Verdighet er noe vi alle har, men som vi likevel ikke skal ta for gitt. Hver dag tar vi valg som former oss og omgivelsene våre. I skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og globalt. Med Dignity Day ønsker vi å invitere elevene til en samtale om hvordan deres valg og handlinger kan styrke deres egen og andre sin verdighet, sier Global Dignity Norge, Thomas Horne.

Rektor Per Hedum setter stor pris på tiltaket og besøket fra kronprinsen.

– Dette er en viktig diskusjon om verdispørsmål og styrking av ungdommens sosiale kompetanse. Verdighet er et svært relevant tema i skolehverdagen og vi ser at Dignity Day passer godt inn i skolens pågående holdningsbarbeid.

Sterke historier

Etter at kronprins Haakon hadde ledet en skoletime, så samlet seg alle elevene i gymsalen. Her fortalte en rekke elever om verdighet og om sine egne sterke historier. Her var det flere som hadde blitt mobbet i barndommen, men også noen som hadde vært mobbere for en del år siden.

Dessuten kom det egne opplevelser på ferieturer og at folk generelt har det bra i Norge sett til andre land og verdensdeler kom tydelig fram.

Samtlige av elevene mottok trampeklapp for sine fortellinger og fikk skryt av Kronprinsen.

– Det kreves mot å stå her foran en stor forsamling, sier kronprins Haakon.

Han var godt fornøyd med å være i Vestby og var imponert over elevene og deres arbeid.

– Både skolen og skolens elever imponerte meg stort. Dette har vært en veldig trivelig besøk.

Skoleelev Roble Wais var en av elevene som fortalte en sterk historie foran den store forsamlingen.

Til Vestby Avis sier han at han satte pris på besøket fra kronprins Haakon.

– Vi har alt vi trenger, vi har tak av over hodet og senger, vi har alt vi trenger, men mange vil bare ha mer og mer, sier Wais og mener det var bra sette verdigheten på dagsorden med en Dignity Day i Vestby.