Nytt forslag: Nordre Follos ordfører kan få millionlønn

Fellesnemnda har innstilt på at ordføreren i Nordre Follo vil bli godtgjort med 80 prosent av statsrådslønn. Det var mye diskusjon i arbeidsgruppen, og uenighet om størrelsen på godtgjørelsen.