OSLOFJORDEN: Videre følger E134 Røldal – Seljestad i Vestland, E6 Megården – Mørsvikbotn i Nordland og E16 Hylland – Slæen i Vestland på listen. Disse fire veiprosjektene anser veivesenet for å være helt klare for oppstart.

– Dette er prosjekter som er klare til politisk behandling, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Tirsdag la veivesenet fram sine porteføljeprioriteringer for perioden 2023 til 2027 til Samferdselsdepartementet, hvor det gjøres anbefalinger til rekkefølgen av store veiprosjekter.

Listen inneholder 20 store veiprosjekter over hele landet i prioritert rekkefølge. De blir vurdert ut ifra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Alle de 20 prosjektene har en samlet prislapp på 155 milliarder kroner.

Dette er første gang Statens vegvesen har laget en slik oversikt over veiprosjekter i Nasjonal transportplan i prioritert rekkefølge.

I tillegg til prosjektene som nå er prioritert, har også veivesenet en liste over andre aktuelle veiprosjekter som koster mellom 200 millioner kroner og én milliard kroner.

Følg ØBs trafikkfeed

Alltid siste nytt fra Østlandstrafikken - oppdatert døgnet rundt.