OSLOFJORDTUNNELEN: Det er ikke sjelden at tunnelen mellom Frogn og Hurum må stenges for trafikk i en eller begge retninger, enten det er i forbindelse med vedlikehold, biler som har fått stans eller andre hendelser.

Som et trafikklys

Nå melder Statens vegvesen at et nytt signalanlegg er på plass ved hver av tunnelåpningene. Dette fungerer omtrent som et vanlig trafikklys, og lyser grønt når tunnelen er åpen, går over til gult når tunnelen må stenges, for deretter å bli rødt. I tillegg vil det fortsatt være en bom som går ned og fysisk stenger innkjørselen til tunnelen. Tidligere ble det bare brukt rødblinklys for å varsle om at tunnelen var stengt.

– Vi har erfart at mange trafikanter har kjørt inn i tunnelen selv om bommer har gått ned og «rødblink-lyset» blinker. Det er livsfarlig! Nå håper vi at nytt lyssignalanlegg som viser rødt lys og de nye informasjonstavlene bidrar til at folk ikke kjører inn i Oslofjordtunnelen når den er stengt på grunn av en hendelse, sier Anine Kalmo Larsen, brannvernleder for tunneler i Akershus og Oslo i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Først ut

Det nye anlegget er et prøveprosjekt frem til august neste år.

– Målet med er å se om det nye lyssignalanlegget kan ha en effekt på «rødlys-kjøring» og redusere antall trafikanter som setter seg selv og andre i en farlig situasjon ved å kjøre inn i en stengt tunnel. Tanken er at trafikanter i større grad er vant til rødt lys enn «rødblink» som per nå er vanlig når en tunnel er stengt, forsetter Kalmo Larsen.

På Frognsiden var det nye anlegget på plass allerede i begynnelsen av juni, mens det ble montert ferdig på Hurumsiden 9. august. Etter det Kalmo Larsen kjenner til, er det den første tunnelen i Norge som tester ut dette systemet.

Det er også satt opp fire infotavler som kan brukes når Oslofjordtunnelen må stenges. Der skal trafikantene få informasjon om at tunnelen er stengt, hvorfor den er stengt og om det er forhold trafikantene må være oppmerksomme på. Det står en tavle før rundkjøringen på Måna, en over hver tunnelåpning og en før rundkjøringen på Verpen i Hurum. På Verpen i blir det også en større oppstillingsplass som nødetatene kan bruke ved en hendelse i Oslofjordtunnelen, og som blir stengt av med bommer når den ikke er i bruk.