Nytt vann- og avløpsanlegg til Svartskog blir 73 millioner dyrere enn antatt. Den regningen må resten av innbyggerne i Nordre Follo ta

Da kommunestyret vedtok vann- og avløpsanlegget fra Bålerud til Oslo, ble det beregnet å koste 47 millioner kroner. Nå viser det seg at sluttsummen blir omtrent 120 millioner kroner.