Nyttårshilsen fra Hanne Opdan på den første dagen som ordfører i Nordre Follo

ORDFØRER I NY KOMMUNE: Hanne Opdan med hilsen til befolkningen på den første dagen i den nye kommunen.

ORDFØRER I NY KOMMUNE: Hanne Opdan med hilsen til befolkningen på den første dagen i den nye kommunen. Foto:

Av

Her er ordfører Hanne Opdans nyttårshilsen til innbyggerne i den nye storkommunen Nordre Follo.

DEL

MeningerKjære alle innbyggere i Nordre Follo kommune – riktig godt nytt år!

Nordre Follo er en mangfoldig kommune.

En av de største

Vi bor nå i en av landets største kommuner målt i antall innbyggere - meg fortalt er Nordre Follo Norges 15. største.

Med 125 kvadratkilometer turskog og 9 600 meter nydelig kystlinje har vi mange muligheter for et aktivt friluftsliv.

Det gir flotte muligheter for gode naturopplevelser i egen kommune. Vi har både «by og land», med urbane og tettbygde by- og tettstedsområder og bygder, fra Svartskog til Skotbu. Vi har store arealer med dyrka mark av høy kvalitet som vi skal ta vare på.

LES OGSÅ:

Vi har mye å være stolte av i Nordre Follo.

Vårt mål er at Nordre Follo skal være Norges beste oppvekstkommune, et godt sted å leve, ikke bare bo.

Hver dag - uansett vær, lys eller mørk årstid kommer over 8.300 barn til grunnskolen og nesten 3.400 barn til barnehagen.

Det er et stort ansvar kommunen har. Vi tar vare på det viktigste i livet til mange av innbyggerne våre. Vi skal sikre barna gode leke- og læringsarenaer, en sikker og trygg vei til og fra, og ha kompetente barnehageansatte og lærere. Det ansvaret tar vi på alvor.

Hver eneste dag gjennom årets 365 dager er Hjemmetjenesten på nesten 1.000 hjemmebesøk. Dette er imponerende og en svært viktig jobb som blir satt stor pris på.

Vi er opptatt av at tjenester er nær der folk bor - at barnehagen, skolen og sykehjemmet er nær der du bor.

Flere år med forberedelser

Ansatte i begge kommuner har, på oppdrag fra politikerne i Oppegård og Ski, jobbet hardt og målrettet for utvikling og fortsatt gode tjenester fra kommunen inn i Nordre Follo.

Takk til ansatte som har stått på for kommunen og for at vi med alles innsats starter med best mulig utgangspunkt for Nordre Follo 1.1.2020.

Det har vært gjort betydelige investeringer, blant annet på IT systemer (data) for at kommunen skal stå best mulig rustet til den nye framtiden. Nødvendige investeringer som skal gi en mer effektiv kommune og enda bedre tjenester til innbyggerne.

Kommunestyret i Nordre Follo har 47 representanter. Vi har nye politiske utvalg og råd. Felles for alle folkevalgte er et stort engasjement for den nye kommunen og ønske om å gjøre en innsats og forskjell.

Rådhuset er bestemt at blir i Ski, samtidig som Kolben på Kolbotn blir en viktig møteplass, med viktige tjenester som bibliotek, kulturtilbud og servicetorg. Tidligere Oppegård rådhus er fortsatt en kommunal arbeidsplass. Ordfører, rådmann og rådmannens stab flytter midlertidig fra Nordre Follo rådhus i Ski til Kolbotn og det tidligere rådhuset der. Her bli vi i noen måneder til ombyggingen av Nordre Follo rådhus i Ski er ferdig.

Ikke ofte

Det er ikke ofte vi får oppleve å bo i en ny kommune uten at vi flytter på oss. Sist innbyggere i Oppegård hadde en slik opplevelse var i 1915, da kommunen ble skilt ut fra Nesodden kommune. Tilsvarende skjedde for Skis innbyggere i 1931. Da ble Kråkstad kommune delt og Ski kommune ble opprettet. I 1964 ble Kråkstad og Ski slått sammen igjen, til Ski kommune. Nå er altså Oppegård og Ski, samt Tandbergløkka i Ås kommune slått sammen til Nordre Follo kommune.

Nordre Follo har valgt «nær og nyskapende» som visjon for kommunen. Nå er det opp til oss, innbyggere, politikere, næringslivet og de ansatte å fylle visjonen med konkret innhold de neste årene.

Gode møteplasser

Nordre Follo har mange innbyggere, det gjør det ekstra viktig med gode møteplasser, steder vi kan møtes og bli kjent med hverandre.

Det er mange som gir av sin tid i ulike frivillig aktivitet rundt om i hele kommunen. Det gjøres en uvurdelig innsats for inkludering og integrering i kommunen, innsats for at det skal være ulike tilbud og meningsfylte aktiviteter til alle, uavhengig alder, kjønn, legning og bevegelses grad.

Vi arbeider videre for involvering og medvirkning i Nordre Follo.

Nordre Follo skal utvikles til å bli enda mer demokratisk, vi tar innbyggerinvolvering på alvor. Vi skal lytte til og involvere lag, foreninger, næringsliv og innbyggere i saker som angår dem og gi reell innflytelse på utviklingen av kommunen.

Jeg ser frem til dialog og gleder meg til et godt og nært samarbeid framover.

I tiden som ligger foran ser jeg frem til å møte lag og foreninger, lokalmiljøer og arbeidsplasser, både kommunens egne og næringslivet i Nordre Follo.

Sammen skal vi bidra til å ta Nordre Follo fremover.

Riktig godt nytt år.

Beste hilsen

Hanne Opdan

ordfører i Nordre Follo

Artikkeltags