NORDRE FOLLO: Der ute i lokalmiljøet vårt, finne så mange gode krefter som jobber for at barn og unge skal ha ulike tilbud som preger deres hverdag. Dette ønsker Østlandets Blad å hylle, og å støtte, og inviterer derfor lokale lag og foreninger til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. Søknadsfristen er 1. mars.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Østlandets Blad nå ut hele 500.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Østlandets Blad har som et av sine mål å hjelpe folk til å leve livene sine i Follo. Vi er en del av lokalsamfunnet, og vi skriver om lokalsamfunnet. Vi speiler folks hverdag, og er en del av folks hverdag. Derfor ser vi også på det som en viktig oppgave som en lokal samfunnsinstitusjon å bidra aktivt til aktiviteter til barn og unge i lokalmiljøet vårt. Nå ønsker vi ikke bare å skrive om det, men også å bidra økonomisk. Dette er vi svært stolte av, sier konstituert ansvarlig redatkør i Østlandets Blad, Anders Nordheim Dahl.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad. Mer informasjon om gaveutdelingen kommer senere.

Håper på mange søknader

Dette er ikke første gangen stiftelsen og lokalavisen sammen deler ut penger, men det er like stort for oss hvert eneste år. Det har tidligere vært stor interesse for støtteordningen, og lokalavisen håper derfor at det også i år vil komme mange søknader om pengepotten.

- Vi håper på et stort antall og et bredt utvalg av søkere. Dersom du har noe som faller innunder søkekriteriene, setter vi veldig pris på om du søker. Vi ønsker et bredest mulig utvalg av alt man kan støtte, og så gleder vi oss til å dele ut pengene. Ikke tenk at et beløp du kan søke på er for lite eller for stort. Det viktigste for oss er at du søker, sier redaktøren.

25 millioner på landsbasis

Pengestøtten fra Østlandets Blad inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad. Mer informasjon om gaveutdelingen kommer senere.