OBOS har begynt å rive Waldemarhøyveien 1

I mai ble det kjent at OBOS Nye hjem hadde søkt om tillatelse til å rive byggene i Waldemarhøyveien 1 for å bygge nye boliger. Nå har rivningsarbeidet begynt.