Obos har kjøpt Waldemarhøyveien 1 i Ski for nærmere 100 millioner kroner

Obos ønsker å rive bygningene på tomten for å bygge boliger. Nå er prisen kjent: 88 millioner kroner.