Obos og AF Gruppen river flere industribygg i Ski for å bygge 200 boliger

Obos Nye hjem og AF Eiendom har gått sammen om å kjøpe en 15 mål stor tomt i Industriveien i Ski Øst.