OBOS vil rive Waldemarhøyveien 1 for å bygge boliger

Av

OBOS Nye hjem har søkt om tillatelse til å rive våningshuset, stallen med uthus og vognskjulet i Waldemarhøyveien. Her skal det bygges nye boliger. Se flere bilder av eiendommen nederst i saken.