NORGE/FOLLO: Frem til 1. oktober i år, har Tryg Forsikring hatt en økning i antall bilskader på rundt ti prosent. Ifølge en pressemelding fra forsikringsselskapet, er det stadig flere som skylder på bilen i skademeldingen.

– Det er en trend at sjåfører av elbil skylder på bilens automatikk, at den reagerte for tregt og at de dermed ikke klarte å unngå ulykken i tide, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Nye biler

Per 30. september i år hadde forsikringsbransjen registrert over 670.000 bilskader på person- og varebiler. Det viser tall fra Finans Norge. Tryg peker på økt bilbruk og køkjøring etter pandemien som en av forklaringene til økningen.

– Men det kan også forklares med flere nye elbiler med store display som tar oppmerksomheten bort fra kjøringen. Selv om 2 av 10 biler er elbiler totalt sett, ser vi en trend at elbil og hybrid samlet har betydelig høyere risiko for skade. Disse samlet har en skadefrekvens som er vel 25 prosent høyere enn rene fossile biler, sier Brandeggen, og fortsetter:

– Samtidig ser vi en klar tendens i skademeldingene der sjåføren legger skylden for ulykken på bilens automatikk. Til tross for at de nok ikke forventer å få medhold, kan vi lese at «automatikken slo seg for sent inn», eller at «varsel kom for sent på».

LES OGSÅ: Teslaen kjørte på autopilot i nesten én mil før den stoppet midt i Nøstvettunnelen. Sjåføren (24) hadde sovnet i fylla

Følger mindre med

Nå har antallet elbiler i Norge passert 550.000, og hittil i år er åtte av ti nye biler som selges elbiler. Alle de nye elbilene har langt mer sofistikert automatikk enn tidligere.

– Vi er veldig for bedre sikkerhet i bilene, men det kan se ut som at jo sikrere bilen er, jo større sjanser tar enkelte sjåfører. Når vi leser deres forklaring i skademeldingene er det gjentagende at de stoler for mye på datasystemet i bilen som kun er ment å være en støtte for sjåføren. Når føreren stoler for mye på førerstøttesystemene og av den grunn følger mindre med på trafikken, øker skaderisikoen og skadene, sier Brandeggen i pressemeldingen fra Tryg.

LES OGSÅ: Frikjent i retten for bruk av mobil under kjøring

Ekstrem tur

Blant de mer ekstreme eksemplene på sjanser folk kan ta i en bil fullproppet med avansert teknologi, er mannen i 20-årene som kjørte tesla på E6 gjennom Follo grytidlig en fredag morgen i juli i fjor. Politiet rykket ut etter å ha fått melding om at bilen hadde stanset i Nøstvettunnelen. Men før den kom så langt, hadde bilen gått på autopilot i flere kilometer. Føreren satt og sov bak rattet.

Som ØB skrev i forbindelse med dommen som ble avsagt i januar i år, var mannen beruset. I første omgang nektet han hardnakket for å ha kjørt, selv om det var videoopptak av han fra bilen.

Når alt kom til alt og saken var oppe i tingretten, avla han imidlertid en uforbeholden tilståelse. Blodprøven tatt en time etter kjøreturen, viste også at mannen hadde 1,73 i promille.

LES OGSÅ: Fyllekjøring, brann og en sovnet sjåfør preget nattens hendelser

Fengsel

Straffen ble fengsel i 40 dager og en bot på 43.000 kroner.

– Ved straffeutmålingen har retten foruten påvirkningsgraden også lagt vekt på at kjøringen fant sted på E6 og at siktede sov mens bilen kjørte en strekning på cirka sju til åtte kilometer. Ruskjøringen medførte et betydelig skadepotensial både for siktede selv og hans medtrafikanter, påpeker dommeren i rettsboka.

Mannen vedtok dommen på stedet.