Ole Johan (25) fra Ski skal måle støy fra beredskapssenteret

Ole Johan Aspestrand Bjerke (25) er en av tre som driver selskapet Soundsensing. Selskapet er blitt engasjert av Justis- og beredskapsdepartementet for å måle støy fra senteret.