Om 10 dager kan det bli streik i Vy – det kan få konsekvenser for Østfoldbanen

63 medlemmer av Norsk Jernbaneforbund kan bli tatt ut i streik fra 10. september. 26 av dem med tilholdssted i Oslo, ett av dem med tilholdssted i Moss.