Gå til sidens hovedinnhold

Om det skulle være noe tvil: Vi ønsker ikke å tvinge gjennom noe av det vi drøfter rundt eiendomsskatt, og i alle fall ikke seniorlån

Politikk er å diskutere alle løsninger, skriver innsenderne av dette innlegget, som er et svar til Hilde Widerberg med flere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikk er å diskutere alle løsninger. Vi forstår frustrasjonen som kommer til uttrykk når eiendomsskatt kommer opp. Dette er jo nytt for oss i Nordre Follo. Men vi syns vi skylder folk å opplyse om muligheten sett i lys av de drastiske kuttene vi ser i for eksempel helse og omsorg, og at vi må kutte enda mer i årene som kommer.

Politikk er best når sakene diskuteres åpent, og vi politikere må tørre å ta de mest upopulære forslagene ut til befolkningen. Med Frps «skrekkeksempler» tapetsert over hele kommunens offentlige kanaler, gir det lite rom for konstruktiv tenkning, og det sporer debatten av når han skremmer folk med urealistiske scenarioer. 90% av landets kommuner har eiendomsskatt, så det er verken ekstremt eller radikalt å snakke om det.

Innlegget vårt er som sagt ikke skrevet på vegne av MDGs kommunestyregruppe, eller samarbeidspartiene for den saks skyld, kun på vegne av oss selv i etterkant av møtet der budsjettet ble vedtatt uten at eiendomsskatt ble diskutert fordi det ikke er flertall for det institusjon. Modellen som ble presentert i det forrige innlegget vårt er ment som en start på en tankerekke som må tilpasses, diskuteres, og viktigst: Sørge for en god modell som ikke er urettferdig eller ødelegger privatøkonomien til folk. Men først må det utredes! Det er dette vi ønsker å bringe opp.

Løsninger finner vi i fellesskap.

Om det skulle være noe tvil: Vi ønsker ikke å tvinge gjennom noe av det vi drøfter rundt eiendomsskatt, og i alle fall ikke seniorlån. Vi vet ikke engang om det kunne ha vært en god idé. Det var en feiltagelse å drodle høyt rundt dette, og det er slett ikke forankret i vår partigruppe. Vi beklager dette!

Til Hilde Widerbergs (Sp) innlegg: Det er for MDG uaktuelt å gå inn for massiv naturødeleggelse på Siggerud for å tiltrekke seg innbyggere. Innlegget røper at Sp også innrømmer at kommuneøkonomien er under massivt press. Når det kuttes i budsjetter kalles det «omstrukturering» eller «omstilling», og det er først og fremst omsorgstjenestene som skal omstilles i vår kommune, herunder de opprinnelige planene om å legge ned 36 sykehjemsplasser.

Andre kutt er fordelt over hele sektoren. Innenfor omsorg er den langsiktige planen til kommunen at de eldre skal få et enklere og rimeligere tilbud i fremtiden enn det som tilbys i dag. Dette kommer i stor grad av at vi blir mange flere eldre, og langt færre yrkesaktive til å betale for omsorgstjenestene. Vi ønsker likt helsetilbud til kommunens eldre, også de som ikke kan betale for private tjenester. Det er en av mange grunner til at vi mener det haster å øke inntektene til kommunen. MDG gikk til valg på å betale ned gjeld. Nå skjer det motsatte. For hver 100 millioner vi har betalt ned på gjelden, kan vi fristille 5 millioner til driften.

Slik kan vi styrke velferden, ved å kvitte oss med gjeld. Et viktig poeng er at eiendomsskatten her ikke er målet, men et virkemiddel. Målet er derimot å bevare gode og trygge tjenester og omgivelser for barn, unge, eldre og de mestsårbare. Vi betaler gladelig eiendomsskatt dersom det fører til at fritidsklubben ikke blir lagt ned, eller for å berge andre sosiale tjenester som vi fikk inn i budsjettet i siste liten i denne omgang (som for eksempel sykehjemsplasser, utekontakten, kulturskoletimen, åpne barnehager, renhold), men som antagelig ryker ved neste runde med enda mere kutt. I første omgang er det en utredning vi trenger, og så kan vi begynne diskusjonen om hvordan. Innført på riktig måte vil eiendomsskatt være et sosialt utjevnende tiltak.

Når 319 av 356 kommuner har landet på innføring av eiendomsskatt, er det i tråd med vår formening om at fordelene er større enn ulempene.

Maja S.K. Ratkje og Jon-Finngard Moe, MDG

Kommentarer til denne saken