Gå til sidens hovedinnhold

Om terapibassenget på Høyås

Åpnet brev til Nordre Follo kommune.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I gamle Oppegård kommune er vi så heldige å ha et varmtvannsbasseng / terapibasseng. Dette har vært flittig i bruk hver dag av brukere med stort behov for trening i nettopp varmt vann under veiledning av godt utdannede fysioterapeuter og instruktører. Trening i kaldere vann gir SELVSAGT IKKE samme effekt for disse gruppene. Etter halvannet år med pandemi har disse gruppene erfart et stort savn etter trening i varmt vann.

For å leve så friske liv som mulig er riktig og nok trening viktig, og for medlemmene i Oppegård Revmatikerforening er treningen i varmtvannsbassenget ett av de viktigste tilbudene. Dette er trening som reduserer smerten og øker funksjonsnivået.

Trening i varmt vann bidrar til at medlemmene våre kan stå i jobb, delta i hverdagen og i familieliv. Ved å tilrettelegge for et godt treningstilbud får vi friskere medlemmer som vil bruke færre kommunale og statlige helsetjenester. Ved å satse på et godt tilrettelagt tilbud der hvor folk bor, gir det våre medlemmer en mulighet til å bidra til fellesskapet over skatteseddelen. Så ved å gi oss mulighet til å gjennomføre den rehabiliteringen man trenger, sparer kommunen og staten penger.

Oppegård Revmatikerforening har leid varmtvannsbassenget på Høyås tre timer per uke i mange år. Fra i høst har vi fått utvidet til fire timer i uken grunnet økt pågang og behov. Mangel på tilbudet på grunn av nedstengningen i forbindelse med pandemien har forsterket behovet for denne form for trening, dette vises ved utallige tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Da vi ved skolestart skulle starte opp, viste det seg at åpning måtte utsettes grunnet lekkasjer og mangelfullt vedlikehold. Vi har senere fått flere beskjeder om ytterligere utsettelser, og foreløpig er starttidspunkt tidligst uke 41. Hvem har ansvaret for at det manglende vedlikeholdet ikke er blitt gjennomført i pandemitiden, og at tidsrammen på vedlikeholdsarbeidet stadig sprekker?

Vi er kjent med at administrasjonen av terapibassenget på Høyås er lagt inn under sektor for Kulturliv og stiller oss undrende til dette. Dette er et helsetilbud og bør sortere under Helse.

I tillegg til Oppegård Revmatikerforenings bruk av varmtvannsbasseng, vet vi også at det er et betydelig antall grupper med ulike diagnoser som på kommunal basis har hatt stor nytte av bassenget, og sikkert føler et like stort savn som oss. Vi har fått vite at antall kommunale terapigrupper med legehenvisning til trening i varmt vann, er blitt kraftig redusert.

Vi vil understreke at Oppegård Revmatikerforening er en privat og ideell organisasjon som baserer seg på frivillig arbeid av våre medlemmer.

Kommentarer til denne saken