(Vestby Avis) : Det er et år siden lanseringen av de nye sedlene - derfor går snart de gamle sedlene ut av sirkulasjon.

Norges Bank oppfordrer derfor publikum til å sette eventuelle kronesedler inn på konto før 18. oktober.

– Etter 18. oktober kan sedlene veksles gebyrfritt hos Norges Bank i minst ti år framover, så de mister ikke sin verdi selv om du skulle være seint ute, sier Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank, i en pressemelding.

I månedsskiftet september/oktober var det 8,1 millioner gamle 500-kronesedler og 12,4 millioner gamle 50-kronesedler i omløp, tilsvarende 4,6 milliarder kroner.

– Det er en betydelig mengde sedler, så vi håper flest mulig nå tar en ekstra kikk i skuffer og skap for å se om de kan ha gamle sedler liggende, sier Veggum.