Omdiskutert ny gang- og sykkelbro ved E18 er fjernet – nå skal den senkes

Verken syklister eller bilister har vært fornøyd med den nye gang- og sykkelbroen ved E18. Nå er den nye Asper gang- og sykkelveibru fjernet og skal senkes med en halv meter.