Omdiskuterte kantstopp i Sønsterudveien og Nordbyveien skaper ikke flere ulykker– ny rapport har analysert 5600 ulykker

Artikkelen er over 1 år gammel

Da Statens vegvesen startet å bygge om busslommene på Sofiemyr til kantstopp, var det mange som mente det ville medføre økt skadefrekvens. Analyser av 5625 ulykker og nærmere 70.000 busstopp viser noe annet.