Omfattende veiarbeider har startet i Sønsterudveien. Transportør Nawfal reagerer på at busslommer blir fjernet: – Hva med oss som taper penger på å måtte vente bak bussene

Nawfal Al-Musawi driver transportselskap og stiller seg meget kritisk til at Statens vegvesen bygger om fra busslommer til busstopp i veibanen. – Det vil jo skape masse kø bak bussene, noe som vil føre til at vi kommer for sent til våre avtaler, sier han.