FOLLO: Hvert år, i januar og juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene. Onsdag 8. juni klokken 12:00 gikk signalet «Viktig melding – søk informasjon» nok en gang, i alle kommuner hvor det er montert varslingsanlegg.

I fred og krig

Ifølge en pressemelding fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sendes signalet i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Dette signalet betyr altså at man skal søke informasjon for eksempel i radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier.

Det er rundt 1250 anlegg rundt i landet som skal varsle befolkningen ved akutt fare, og anleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr, som er sjef for Sivilforsvaret.


Mobilvarsling

Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene vil kunne høres av rundt halvparten av befolkningen, ifølge Knudsen. DSB jobber nå sammen med Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å få på plass en løsning for masseutsendelse av varslinger til mobiltelefoner. Dette vil gjøre det mulig å sende ut varsel nasjonalt eller til mobiltelefoner innenfor et bestemt område. Dette skal være et supplement til dagens tyfonvarsling ved fare eller akutt hendelse som truer liv og helse.

I kartet fra DSB.no finner du blant annet oversikt over hvor varslingsanleggene i vårt område er plassert.

Info til flyktninger

Ifølge Nordre Follo kommune, har DSB/Sivilforsvaret i samarbeid med UDI laget en tekst med informasjon til flyktninger om test av tyfonene, som er laget på norsk, ukrainsk og engelsk. Målet er at flest mulig flyktninger skal være klar over når varslingsprøven er, og at det kun er en test som gjøres to ganger i året.

– Vi ber alle spre informasjonen til aktuelle personer, slik at budskapet når fram til så mange som mulig, oppfordrer de.

Her er teksten på engelsk og ukrainsk.

The Civil Defence will test air raid sirens on 8 June

The Norwegian Civil Defence tests its public warning system (air raid sirens) twice a year, in January and in June, to check that the system is working and repair faulty equipment.

On Wednesday 8 June at 12.00, the signal ‘Important message – seek information’ will be tested in all municipalities equipped with such a warning system. The siren will sound in three series with one minute of silence between series. This signal means that you should seek information from, for example, radio, television, newspapers, official websites and social media.

Norway has 1,250 such air raid sirens to warn the population in the event of imminent danger. Most of these warning systems are located in towns and cities, and about half the population of Norway will be able to hear the sirens.

Цивільна оборона випробовує сигнал повітряної тривоги в Норвегії 8 червня

Двічі на рік, у січні та в червні, Цивільна оборона перевіряє системи оповіщення (сигнали повітряної тривоги), щоб перевірити їх працездатність та відремонтувати непрацююче обладнання.

У середу, 8 червня, о 12.00 у всіх муніципалітетах, які мають системи оповіщення, тестуватимуть попередження «Увага всім - шукайте інформацію».

Сигнал передається трьома серіями з однохвилинною паузою між серіями. Сигнал означає, що потрібно шукати інформацію, наприклад, по радіо, на телебаченні, в газетах, на сайтах органів влади та в соціальних мережах.

Норвегія має 1250 сигналів повітряної тривоги по всій країні, які попереджатимуть населення у разі екстренної небезпеки. Системи оповіщення в основному розташовані в містах і селищах, а сигнали чує близько половини населення.