Ønsker fotgjengerovergang ved Ås kirke: –Vi har fått mange meldinger om nestenulykker fra studenter

Studenttinget og NMBU ber om at det etableres en fotgjengerovergang over Kongeveien ved Ås kirke.