Ønsker seg en kiosk i enden av undergangen på nye Ski stasjon for økt sikkerhet og trygghet: – Jeg vil bare gjøre opplevelsen av stasjonen bedre for alle

Ordfører Hanne Opdan har sendt brev til Bane Nor. Der ber hun dem på nytt å se på muligheten for en kiosk i den ene enden av undergangen på Ski stasjon.