Norges idrettsforbund har inngått en avtale med selskapet MyGame AS, som eies av TV2 og Amedia, om strømming av kamper i breddeidretter hvor personer i aldersgruppen 15-17 år deltar.

Selskapet har planer om å installere kameraer i 2000 idrettshaller i Norge og foreløpig omfattes hovedsakelig håndball, ishockey, basketball og volleyball.

Pussig nok har denne avtalen, som har mange prinsipielle sider, ikke vært vært behandlet på Idrettstinget, men inngått av ledelsen i Norges Idrettsforbund uten bred, demokratisk behandling.

Norges Idrettsforbund omtaler dette som en gladnyhet og begrunner dette med at strømming av breddeidrett < 18 år kommer inn i «ordnede former». Men det er jo ingenting ved denne avtalen som hindrer at enkeltpersoner fortsatt kan bruke sine mobiltelefoner til å strømme kamper fra tribunen, som nå. MyGame AS er et rent kommersielt selskap som skal tjene penger på ungdommene våre. Så vidt man forstår skal dette skje ved at hvem som helst kan kjøpe abonnement på å se strømmede kamper, og antagelig er det reklamesalg involvert. På den annen side skal de idrettslagene som lar selskapet strømme kamper få en viss økonomisk kompensasjon.

Jeg mener at denne avtalen har en rekke problematiske sider som gjør at den ikke er til barn og unges beste fordi personvernet ikke er ivaretatt godt nok. Samtykke fra den enkelte innhentes ikke og i stedet åpnes det for en reservasjonsrett. Det er stor risiko for eksponering av unge utøvere som ikke ønsker eksponering, da reservasjonsretten ikke i tilstrekkelig grad ivaretar disse.

Reservasjon fordrer aktiv handling hvor den enkelte spiller må logge seg inn, oppgi fullt fødselsnummer og andre opplysninger. I denne aldersgruppen er det betydelig grad av gruppepress og den enkelte som ønsker å reservere seg kan la det være for ikke å «ødelegge for laget». Og foreldrene kommer i en vanskelig situasjon. Hvordan skal man unngå at det blir kjent hvem som har reservert seg i en liten gruppe av foreldre/utøvere som gjør at akkurat deres kamper ikke kan strømmes?

Dette kan utløse konflikter som er skadelig for unge utøvere. Det er en kjent sak at en del yngre utøvere spiller på eldre, aldersbestemte lag.

Hvem skal kontrollere at det ikke er en 12-åring på et lag Jenter 15? Og hvem skal sitte bak disse 2000 kameraene og kontrollere at kameraene bare filmer riktige lag i rett aldersgruppe uten personer som har reservert seg. MyGame påstår at kameraenes overlegne teknologi skal fikse dette. Det er ikke troverdig uten videre. Og hvordan unngår vi faren for at «kikkere» med uedle motiver får en interesse for barneidrett på skjermen. Sårbare individer vil lett falle helt ut fordi de er ukomfortable med situasjonen.

Det er også juridiske spørsmål ved virksomheten som må avklares av Datatilsynet og/eller myndighetene.

Det har pågått «villstrømming» i lang tid; dvs. kameraer er blitt satt opp i både private og kommunale haller uten at dette har vært godkjent av ansvarlig eier. Dette har nok gått under radaren i mange kommuner, men det skjer nå en oppvåkning og en rekke store kommuner (Oslo, Bergen, Drammen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim osv) har satt ned foten og stoppet strømming < 18 år i påvente av politisk behandling. Flere steder har Ungdomsrådet sagt tvert nei til avtalen.

Jeg antar at denne saken kommer til politisk behandling i Nordre Follo kommune. Jeg håper våre politikere er seg sitt ansvar bevisst. Presset på barn og unge er stort nok fra før. Ikke tillat kommersiell strømming av barn og unge i hallene som medfører fare for at enda flere faller ut av breddeidretten. Sett aldersgrensen til 18 år. Ungdomsrådet bør høres.

Geir Joner, Barnelege, Ski