OSCARSBORG: Operasjef Anne Felberg i Oscarsborgoperaen er i ferd med å gjøre opp status etter syv forestillinger med Carmina Burana. Bak seg har hun en periode, hvor værgudene har lekt med ensemblet.

Publikum fikk oppleve alt fra strålende sommervær til heftig blåst og høljevær tirsdag 15. august. Men det var aldri aktuelt å avlyse.

– Selv den kvelden det regnet som verst fikk jeg tilbakemeldinger om at det ga forestillingen en spesiell dimensjon å oppleve lys, farger, bevegelser og monumental musikk mens det fosset ned, sier operasjefen.

– Publikumstallet ligger omtrent på samme nivå som det har gjort for de tre siste oppsettingene. Vi hadde eksakt 8068 i Borggården i år, det inkluderer gratisbilletter til sponsorer og ensemblet.

– Betyr det overskudd eller underskudd?

– Sluttresultatet er ikke klart på en god stund. Uansett går 14 prosent av brutto billettinntekter til forlaget som sitter på rettighetene til Carl Orffs musikk.

– Utendørsarrangementer i Norge er et sjansespill om sommeren. Når kommer det tak over publikum i Borggården?

– Det må vi nok se langt etter. For det første får vi ikke lov til å gjøre inngrep i disse historiske bygningene. Dessuten vil vinden ta tak i seilet og skape mye lyd. Jeg ser heller ikke for meg at noen er villig til å bekoste det.

– Gi meg heller en ekstra båt fra øya etter forestillingen så publikum slipper å vente så lenge på å komme over til landsiden, er operasjef Anne Felbergs klare melding.

Når oppgjøret etter Carmina Burana er avsluttet, starter arbeidet med å bestemme neste års sommeropera på Borgen.