KOLBOTN: Det er ganske unikt, tilbudet som Framtiden i våre hender Oppegård og Oppegård bibliotek har gått sammen om. Side om side med bøkene står hylle på hylle med hjelmer, skateboard, sparksykler, telt, lavvo, tursekk, primus, soveposer, liggeunderlag, bæremeis og flytevester. Utendørs finns sykler i alle størrelser og varianter.

Alt dette er til utlån. Ved å oppgradere det ordinære lånekortet, bli man en BUA-låner.

BUA ble offisielt åpnet lørdag under Eventyrfestivalen. Bibliotekar Hans Martin Enger er aktiv i Framtiden i våre hender. Han forteller om bakgrunnen for tiltaket:

– Nguyen Khanh Thanh og jeg ønsket oss en ordning hvor folk kan låne utstyr i stedet for å kjøpe. Jeg søkte midler, og vi fikk 400.000 kroner fra Bufdir. Vi knyttet oss opp mot BUA, som er en paraplyorganisasjon som administrerer utlånsordninger for sport- og fritidsaktiviteter.

Så meldte spørsmålet seg: Hvordan gjøre utstyret lett tilgjengelig for folk flest? BUA finns mange steder i landet, men skal det driftes på ren frivillig basis, blir åpningstiden begrenset.

Gratis og tilgjengelig

Det var her biblioteksjef Aase-Liv Birkenes kom inn i bildet.

– Vi har jo allerede et veldig godt utlånssystem for bøker. I mange år har vi også lånt ut fiskestenger, i samarbeid med jeger- og fiskerforeningen. Biblioteket ønsker å være en møteplass, og en aktiv strategi for oss er å samarbeide med frivillige. Gjennom samarbeidet med frivillige får vi til et mye bredere tilbud enn vi hadde gjort alene. At det springer ut fra lokalt engasjement, oppleves også veldig meningsfylt. Da Framtiden i våre hender hadde fått masse utstyr som de trenger å få lånt ut, var det helt naturlig å inngå et samarbeid, sier Birkenes.

Miljø og folkehelse

Alt utstyret er registrert i bibliotekets systemer. Man kan altså sitte hjemme og sjekke hva som er tilgjengelig, før man reserverer og henter.

– Har ikke de fleste det utstyret de trenger og mer enn det i dag?

– Mange har alt, men noen har det ikke. Kvaliteten på låneutstyret er dessuten bedre enn de fleste er vant til. I tillegg ønsker vi å være en motvekt til forbrukersamfunnet. Gleden bør ligge i aktiviteten, ikke i å kjøpe utstyret som skal til, sier Hans Martin, og lister opp tre motivasjonskilder: Miljø, folkehelse og mindre kjøpepress.

Nå nærmer det seg både høstferie og Seek and Find.

– Hvem har ikke kjøpt utstyr til engangsforeteelser som siden bare blir liggende der? Nå kan man i stedet låne topp utstyr helt gratis. Noen får kanskje besøk langveisfra. De har ikke nødvendigvis med seg sykler eller alt som skal til for å delta på aktiviteter. Det finner de her. Vi opplever interesse fra alle typer folk, ivrer Nguyen og Hans Martin.

Les mer her: Starter opp lokallag for Framtiden i våre hender i Oppegård

Fakta: Utlånsbua

Bua Oppegård drives av Framtiden i våre hender Oppegård i samarbeid med Oppegård bibliotek og Oppegård røde kors (lagringsplass)

Når vintersesongen starter, blir også utstyr for langrenn og alpint tilgjengelig