Oppegård-Høyre og Ap-politikere i Ski krangler så busta fyker om hvem som tok med seg det størst vedlikeholdsetterslepet inn i Nordre Follo

Den siste tiden har krangelen mellom Ap-politikere fra Ski og Høyre-politikere fra Oppegård gått friskt for seg i ØBs spalter. – Høyre har gjort det til en konkurranse, mener Morten Ellingsen i Ap.