– Å spille i korps er noe du kan gjøre livet ut

Over 100 korpsmusikanter var samlet til en dag med samspill på tvers av korps og alder.