Oppegård kommunes årsregnskap: Bedre enn forventet

Et netto driftsresultat på 38 millioner kroner er betydelig høyere enn opprinnelig budsjettert, fastslår rådmann i Oppegård kommune, Lars Henrik Bøhler.