Oppegård-skolene er best i klassen, og Flåtestad er best i Oppegård – sjekk den lokale oversikten her

En fersk statistikk for grunnskolepoeng viser at Oppegård-skolen gjør det best i sin kommunegruppe. Flåtestad er den beste i Oppegård. – Tett kontakt med lærerne, aldersblandet baseskole og medbestemmelse, mener elevene er årsak til resultatene.