Oppegård Vel ønsker turvei fra Slåbråtan til Stallerud

DÅRLIG STAND: Stien ned fra Slåbråtan var hovedadkomsten til marka, men er nå i dårlig forfatning.

DÅRLIG STAND: Stien ned fra Slåbråtan var hovedadkomsten til marka, men er nå i dårlig forfatning. Foto:

Før var adkomsten til marka inn ved Slåbråtan for dem som bor syd i Oppegård. Nå er stien ganske ufremkommelig. Oppegård Vel ønsker seg en turvei med samme standard som lysløypa fra Slåbråtan til Stallerud.

DEL

OPPEGÅRD: Ett av flere innspill til kommuneplanen fra Oppegård Vel dreier seg om adkomsten fra marka. Før gikk hovedforbindelsen inn i marka fra Slåbråtan, rundet sydspissen av Pinnåsen, over Assurdalen og Breimåsan og Snipetjern mot Fugleåsen. Da motorveien kom, og med den industri, ble det vanskeligere å bruke denne forbindelsen. Etter utbyggingen i Øvreskogen har det blitt enda vanskeligere.

– I dag er det etablert nye adkomster til denne traseen i Slåbråtan og Øvreskogen, og bruken av traseen har tatt seg betydelig opp igjen selv om stien er i elendig forfatning, heter det i høringsuttalelsen.

Oppegård Vel foreslår derfor å etablere en turvei med standard som eksisterende lysløype på de strekningene som mangler bra standard mellom Slåbråtan og Stallerud.

Artikkeltags