KOLBOTN: Kolbotns 3. divisjonslag i fotball ble ledet av Tor Morten Hagen og Anders Hattestad siste sesong. Sistnevnte ga uttrykk for at han ikke ønsket å bli med videre. Dermed satset herrelaget videre med Tor Morten Hagen og siste års juniortrener, Lars Aarvig. Da begge sist søndag valgte å trekke seg som trenere, slo det ned som en bombe for medlemmene i fotballstyret i klubben.
– Vi regnet med at alt var klart til neste sesong, så dette kom som en overraskelse, sier lederen i fotballgruppen, Petter Tønnessen.

LES OGSÅ: Prioriterer fotball høyere

Misforhold.

Kolbotn-lederen ønsker ikke å utdype hva som er årsaken til at Tor Morten Hagen og Lars Aarvig trakk seg, men legger til at det har noe med forventninger mellom spillerstall og trenere å gjøre.
– Betyr det at trenerne i klubben har større ambisjoner enn spillergruppen?
– Det er i hvert fall et misforhold mellom forventninger og realiteter. Jeg kan egentlig ikke si så mye mer om dette, fortsetter Tønnessen.
Han legger imidlertid ikke skjul på at både styret og trenergruppen i klubben hadde ønsket at det skulle komme en bedre treningskultur inn i gruppen i løpet av 2009-sesongen.
– Det er ofte slik at det blir brytninger mellom de spillerne som har ambisjoner og de som ikke har det lengre. Vi har en del yngre spillere som både vil og kan trene mer, mens andre er fornøyd med det vi gjør i dag, sier Petter Tønnessen.

Mer trening.

I løpet av siste sesong har tidligere trener, Anders Hattestad ved flere anledninger tatt til orde for at spillerne på Kolbotns 3. divisjonslag i fotball trener for lite. Etter det ØB-sporten erfarer, har både Tor Morten Hagen og Lars Aarvig ønsket å gjøre visse endringer for å få en spillergruppe som var med treningsvillig. På denne måten skulle også spillergruppen utvikles videre. Det har de ikke lykkes med, og dermed trakk begge seg som trenere.
I løpet av de siste dagene har det også gått en del rykter rundt Sofiemyr stadion om at flere i støtteapparatet rundt laget har fulgt Tor Morten Hagen og Lars Aarvig.
– Det er en informasjon jeg ikke ønsker å kommentere. I skrivende stund er det bare naturlig at en del av støtteapparatet blir litt oppgitt, når vi kommer i en slik situasjon, sier Petter Tønnessen.

Ny trener.

Etter at de to trenerne trakk seg, har to av spillerne tatt ansvaret med å trene laget, inntil en ny trener er på plass. Ifølge Kolbotn-lederen har begge kompetanse til å gjøre dette. Han avviser dermed at det er noen krise rundt 3. divisjonslaget.
– Nå må vi bruke tiden godt til å finne en ny trener. Det er et vanskelig marked, noe som også har med økonomi å gjøre. Vi regner likevel med at vi skal få til dette, sier Tønnessen som kan bekrefte at klubben allerede nå har et navn på blokka. Hvem det er, ønsker han ikke å gå ut med.