OPPEGÅRD: Etter forslag fra Arbeiderpartiet, har formannskapet i Oppegård kommune vedtatt at Rådmannen skal vurdere beredskapsplanene for Oppegård kommune, med fokus på et eventuelt trusselnivå mot skoler og barnehager.

Ordfører, Thomas Sjøvold, skriver i en mail til ØB at øvelse og varsling vil være naturlige ting å få med i Rådmannens vurdering.

Bjørn Ivar Kruke er første-amanuensis innen samfunnssikkerhet og regnes som en av de fremste på beredskap og krisehåndtering i Norge.

Han sier til ØB at noe av det viktigste for skoler er å øve på er evakuering.

– For barna handler det om å komme seg i trygghet. Evakuerings-øvelser hvor elevene ikke bruker utgangsdører til rømningsvei, men heller tar i bruk vinduer eller andre mulige veier ut, er viktig. Dette kan være livreddende lærdom, også utenfor skolens område i det offentlige rom, mener Kruke.

Han tror ikke det er lurt å hausse det opp som terrorøvelse.

– Vi må ikke lage det til en større sak enn det er.