OPPEGÅRD: Thomas Sjøvold (H) og Ida Lindtveit (KrF) forteller at de to partiene har blitt enige om å ta hele Oppegård vest-planen på Svartskog ut av kommuneplanen. Svartskogplanen har i årtier vært stridens kjerne i Oppegård.

– Hva er din kommentar til dette, Merete Bellingmo?

– Det er en positiv overraskelse at de så tidlig melder at de vil ta dette ut. Men på mange måter slår de opp en allerede åpen dør, sier hun og utdyper:

– Om Oppegård skal ta på alvor det arbeidet som er lagt ned med den regionale areal og transportplanen, ligger det i dagen at dette skal tas ut av vår kommuneplan. I det arbeidet, som vi har vært med på å utarbeide, er ikke en fortetting på Svartskog med i fremtidas Follo. Skal den regionale planen tas seriøst og følges opp, må og skal denne delen av Svartskog ut av vår kommuneplan. Dette er helt klart. Dagens formannskap har også hatt enighet om at dette skal bevares til de neste generasjoner.

Omkamp på Bålerud

Er dermed Svartskog som kampsak nå lagt dø, eller er det fortsatt mer å kjempe for?

– Det som hadde vært spenstig; om de vil vise at de virkelig vil gjøre Oppegård grønnere, - da tar de en omkamp og ny regulering på Bålerud, sier Bellingmo og fortsetter:

– Bålerudsaken og vedtaket med flertall fra Høyre, KrF og Frp står der ennå, med sin støtte fra dagens regjering. Dette vedtaket som er gjort mot bedre viten. Trass i faglige advarsler og vedtak, trumfer de dette igjennom med støtte fra Sanner. Dette er ikke grønn politikk! fremholder hun og oppsummerer:

– Der står kampen om Svartskog, der den har stått de siste åra. Vi vil fortsatt kjempe for å bevare dette unike området i vår kommune. Svartskog Vest har ikke vært aktuell å ha på agendaen. Den har på mange måter vært på vei ut i mange år, kun ventet på ny kommuneplanrullering.