OPPEGÅRD: Bilisten velger å kjøre forbi syklisten i en uoversiktelig sving. Og midt i mot kommer det en bil. Den møtende bilisten bremser og avverger en ulykke. Det hele ble fanget på film av Hans Olav Nyborgs dashbordkamera torsdag 11. juni.

- Jeg kjører gamle Mossevei langs Gjersjøen til og fra jobb og ser ofte at bilister kjører forbi syklister og rulleskiløper i svingene. Akkurat denne forbikjøringen kunne endt galt dersom sjåføren i den møtende bilen ikke hadde oppfattet situasjonen, sier Nyborg.

Han mener det kun er et spørsmål om tid før det skjer noe virkelig alvorlig på den trafikkerte veien og oppfordrer både harde og myke trafikanter til å ta hensyn til hverandre.

- Gamle Mossevei er også en sykkelvei, men det er nok ikke alle som har fått med seg det, sier Nyborg og påpeker at det blir trangt om plassen når syklister ligger tre i bredden.

Bevisstløse sjåfører

I slutten av april var Statens vegvesen og kampanje-ambassadør Thor Hushovd på plass for å innvie de nye skiltene "Del veien" langs Gjersjøen. Kampanjen ble lansert allerede i 2013 og har som mål at ikke sykkelulykkene skal øke i takt med sykkelbruken, og at konfliktnivået mellom syklister og bilister dempes.

Ironisk nok ble torsdagens hendelse filmet akkurat ved ett av disse skiltene. Nyborg legger ikke skjul på at han selv kan bli irritert når han havner bak syklister, og selv om han generelt sett sier bilister er bevisstløse bak rattet, ber han bilister i det minste holde fartsgrensen. Du kommer fram et minutt eller to senere.

- Mange er hissige bak rattet og viser liten respekt for fartsgrensene. Det er regelrett krig mellom syklister og bilister. Så ta det rolig i trafikken, oppforder han.

Nyborg sykler selv, men er livredd tungtransport og unngår helst gamle Mossevei.

- Jeg sykler heller rundt, sier han.

Korttenkt

Karin Høystad i trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen mener det er korttenkt å kjøre forbi en syklist i en uoversiktelig sving.

- Det er ekstremt farlig. Man aner ikke hva som kan skje når man kommer rundt en sving uten oversikt. Sjåføren var heldig her. Vedkommende kunne ha kjørt på og skadet syklisten. I verste fall blitt drapsmann, påpeker Høystad.

Hvert år blir cirka ti syklister drept i trafikken. Langt flere blir hardt skadet. Kampanjen "Del veien" skal få både syklister og bilister til å ta mer hensyn til hverandre. Statens vegesen hadde prøverstrekninger med skiltene i blant annet Maridalen før kampanjelansering. Det hadde en klar effekt, ifølge veivesenet.

Høystad forteller om tidvis stor aktivitet på sosiale medier der bilister og syklister hetser hverandre. Hun tror det råder en del uvitenhet om hvem som har rett til hva på veien.

- Begge har de samme rettighetene og de samme pliktene. Vi vil ikke favorisere syklistene, men de myke trafikantene har minst å stille opp med. Vi råder syklistene til å tenke sikkerhet når de er på veiene. Søk blikkontakt med bilistene, sykle i små puljer så forbikjøringsstrekningen ikke blir så lang, unngå å ligge mer enn to i bredden for å skape minst mulig irritasjon, sier Høystad.

Det har ikke lykkes ØB å få en kommentar fra politioverbetjent Stein-Olaf Røberg, distriktsleder av UP for Østfold, Follo og Romerike politidistrikt.