OPPEGÅRD: Til tross for at den sosialistiske siden og sentrumspartiene øynet muligheten for å danne flertall, forblir Oppegård borgerlig blå.

Ordfører Sjøvold

Thomas Sjøvold (H) er kommunens nye ordfører. Den videre fordelingen av verv blir som følger:

– Siv Kaspersen er varaordfører, Ida Lindtveit blir leder for levekårsutvalget, mens Kjell Pettersen blir leder i utvalg for miljø og plan (UMP), kunngjør Sjøvold.

Frp får ingen representanter i formannskapet. Ei heller noen utvalgsleder.

– Men Frp får en plass i UMP og en i kontrollutvalget.

To avtaler

Enigheten bygger på to separate avtaler.

– Høyre og KrF har fremforhandlet både en politisk samarbeidsavtale og en valgteknisk avtale, forteller Sjøvold som snart vil utdype politikken de skal samarbeide om.

I tillegg har Høyre og Frp inngått en valgteknisk avtale.

Sjøvold må konstatere at Venstre byttet blokk, etter flere perioder på borgerlig side.

– Vi har gitt Venstre en utstrakt hånd, undrer Sjøvold seg.

Små marginer

Før avtalene ble inngått, var KrF også i forhandlinger med Ap, MDG, V og SV.

Til sammen ville disse partiene hatt flertall i kommunestyret, med 16 av 31 representanter.

I stedet endte det med 17 representanter på den borgerlige siden.

– Hva var utslagsgivende for at KrF valgte høyresiden?

– Det avgjørende for oss er å få politisk gjennomslag i viktige saker. En nyorientering i flyktningpolitikken, med dugnad for flyktningene, er helt nødvendig. Å få med et stort Høyre på dette, er viktig for oss, sier Ida Lindtveit.

Ny allianse

Merete Bellingmo (Ap) forteller om intense forhandlinger.

– Dessverre kom vi ikke i mål med å skape en politisk plattform for et grønnere og varmere Oppegård. Det strandet på at KrF til slutt ikke ville gi slipp på Høyre, sier Bellingmo.

Like fullt har Ap, MDG, Venstre og SV inngått et valgteknisk samarbeid.

– Vår fløy får fire plasser i formannskapet, mens Høyre, KrF og Frp har fem. Selv om vi ikke er i flertall, blir vi betydelige i sentrum. Valgresultatet forteller at innbyggerne ønsker en ny utvikling i kommunen. Denne meldingen har vi oppfattet og det vil vi arbeide etter i  de kommende fire år. Å jobbe for bedre skoler, varmere omsorg og en grønn utvikling av kommunen er oppgaver vi vil stå på for, sier Bellingmo.

Med nye allianser, partier og representanter, kan kommunestyremøtene by på spennende debatter og avstemninger.