OPPEGÅRD: Med 90 per­son­stem­mer og 17 slen­ge­re ble Han­na stemt for­bi både Venst­re-ve­te­ran In­ger Jo­han­ne Bjørn­stad og Hannas egen far, Jo­han Kris­ti­an Meyer.

 – Jeg had­de reg­net med å bli vara for pap­pa, så det­te had­de jeg ikke for­ven­tet, sier Han­na.

Hun syns det er bra at flere unge nå rykker inn i kommunestyret.

– Gjennomsnittsalderen har jo vært høy. At flere unge røster blir representert er en god ting. Selv er jeg ganske uerfaren, men opplever at folk har tiltro til oss, sier hun og er spent på debuten i kommunestyret.

– Jeg har blitt tatt godt imot i det politiske miljøet. Vi unge har en veldig god tone i dag, understreker hun og sikter til Ida Lindtveit (23) og Line Nordhaug (25) fra KrF, Synnøve Kronen Snyen (19) fra SV og Melissa Kristiansen (25) i Høyre.

Kvinner velkommen

Ida og Line toppet valglistene og bekreftet sin stilling med henholdsvis 204 og 97 personstemmer. Synnøve danket ut SVs listetopp med 106 personstemmer. I tillegg rykket Melissa opp fra 14. til 11. plass, og er sikret mandat takket være 104 personstemmer. Hun sier:

– Det er så gøy at jeg kom inn i kommunestyret. Og også at vi er flere unge jenter.

Ida Lindtveit gleder seg til å samarbeide med alle de unge.

– Det er veldig positivt at unge kvinner stiller opp, og spesielt at de blir stemt inn på denne måten. Jeg tror ikke det er mange kommuner du finner tilsvarende. Det viser at vi har dyktige unge kandidater som engasjerer seg, og at vi har et godt politisk miljø der unge kvinner føler seg velkommen. Dette er veldig positivt! ivrer Krf-toppen.

Generelt er det overvekt av kvinner i det nye kommunestyret: 19 av 31 representanter er kvinner.

432 unge stemte

Oppegård er forsøkskommune med stemmerett for 16-17-åringer. 432 av 696 i denne aldersgruppen stemte. Det vil si en valgoppslutning på 62,1 prosent. Valgdeltagelsen i Oppegård under ett var 67,7.

Totalt hadde 20 norske kommuner forsøk med stemmerett for 16-17-åringer. Deltagelsen i Oppegård ligger godt over landsgjennomsnittet, som var 57 prosent.