OPPEGÅRD: Inger Johanne Bjørnstad (V) utdyper:

– Viktigst i Oppegård nå er hva som skjer på Svartskog. Kommuneplanen skal til fullstendig revisjon. Høyre har ikke signalisert at de vil gjøre noe med Svartskog. Alle vi som nå går sammen: V, MDG, SV og Ap, har felles syn på Svartskogutbyggingen. Nå kan vi få mer tyngde bak forslagene som kommer frem.

De tre foregående kommunestyreperiodene har Venstre hatt en form for samarbeid med Høyre. Bjørnstad ble valgt inn i 1999. Da hadde de ikke samarbeid. Det var på den tiden planene for Svartskogutbygging kom inn første gang.

– Dette blir på en måte «Tilbake til start», sier Bjørnstad.

Venstre var i diskusjon med Høyre også etter høstens valg, men bestemte seg altså til slutt for å skille lag.