OPPEGÅRD: Nominasjonskomiteen er enstemmig i hvem som bør ta over etter Ildri Eidem Løvaas ved kommunevalget 2015.

Endelig avgjørelse fattes på nominasjonsmøte i Oppegård Høyre 12. juni.

– Jeg er kjempeglad for støtten. Ordførervervet er en veldig spennende jobb hvor man treffer mange hyggelige mennesker, sier Thomas Sjøvold til ØB, men understreker:

– Jeg tar ingenting på forskudd. Dette er første av tre trinn. Nå gjenstår nominasjonsmøtet, og ikke minst valget. Men jeg skal jobbe hardt!

Sjøvold vet hva han snakker om. Han har vært politisk aktiv i 20 år, fra han begynte i Unge Høyre. Videre var han folkevalgt for Høyre i 12 år, hvorav åtte år som leder for utvalg for miljø og plan. Nå er han partileder i Oppegård Høyre.

Nominasjonskomiteen la vekt på Sjøvolds lange erfaring fra lokalpolitikken, bakgrunn fra privat sektor og at han har stor tillit blant medlemmene på alle nivå i partiet.

– Du bor midt i «vepsebolet» Svartskog. Har du gjort deg noen tanker om det i forhold til ordførervervet?

– Jeg er glad i Svartskog, og i hele Oppegård på alle måter. Jeg er tredje generasjon Oppegårdinnbygger. Jeg liker ingen typer av nord-syd eller øst-vest-konflikter. Det hører ikke hjemme i en liten kommune som vår, fastslår Sjøvold.

Han leder nå programprosessen til Oppegård Høyre, og vil komme tilbake til konkrete mål. Personlig vektlegger han:

– Å ha god kontakt med brukere av tjenester, både innbyggere, utbyggere og pårørende. Jeg vil lytte til erfaringer. Det har gitt meg mye de årene jeg har jobbet politisk. Gjennom det finner vi gode løsninger.

Sjøvold er gift og har to barn. Han jobber som daglig leder for et privat firma.

– Jeg har det kjempefint i jobben min. Det er ingen annen jobb jeg kunne tenke meg å søke på. Men å få være ordfører er et privilegium, sier Thomas Sjøvold og legger til:

– Jeg har høy arbeidskapasitet.