Uenige om kommunereform

Ikke enige: Ordførerne i Follo (minus Vestby)

Ikke enige: Ordførerne i Follo (minus Vestby) Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Ordførerne i Ås og Enebakk sier nei takk, mens Nesodden sitter på gjerdet.

DEL

Vi har et tilbud til deg. Prøv ØB+ og få tilgang til alt på ØB.no i åtte uker for kun 99 kroner.

OPPEGÅRD: To utredninger om mulig ny kommunestruktur i Follo ble presentert på fredag. Ordførerne og rådmennene i Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, Nesodden og Ås møtte pressen på Tårnåsen aktivitetssenter.

 Etter presentasjonen av de to rapportene fortalte hver av ordførerne om de ville gi en klar anbefaling til sitt kommunestyre om veien videre. Ordførerne for Oppegård, Ski og Frogn var positive til å gå videre med kommunereformen. Kollegene i Ås og Enebakk ga klar beskjed om at de ønsker å fortsette som selvstendige kommuner. Nesodden ga ingen klar indikasjon.

Sier nei

Ola Nordal (Ap) mente at Ås kommune i utgangspunktet er stor nok at rapportene ikke presenterte noen avgjørende argumenter for at en sammenslåing er nødvendig.

- Jeg vil anbefale kommunestyret i Ås å takke høflig nei til en invitasjon til en videre prosess for sammenslåing.

Nordal fikk tilslutning fra Øystein Slette (Ap) i Enebakk som mente at hans kommune er såpass forskjellig fra de andre i Follo at en sammenslåing ikke vil være fordelaktig.

- Enebakk er delt, den ene delen hører til Follo og den andre til Romerike. Vi er ikke knyttet sammen med resten av Follo med jernbane og motorvei, så avstandene til sentraliserte tjenester kan fort bli veldig lang, mente han.

Sier ja

Ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold (H), og ordføreren i Frogn, Haktor Slåke (H), var enige om at rapportene pekte på flere fordeler med sammenslåing.

- Alle kommunene i Follo kan klare seg alene, men det er ikke poenget her. Jeg mener det er riktig å vurdere dagens kommunestruktur og at det er lurt med et større perspektiv på samfunnsutviklingen i Follo, sa Slåke.

Sjøvold vil be kommunestyret i Oppegård om fullmakt til invitere de andre kommunene til å forhandle om en intensjonsavtale, som vil være neste skritt i reformprosessen.

- Jeg vil anbefale å gå videre med neste skritt som er en intensjonsavtale mellom kommunene. Men, dette er ikke bare for politikerne. Kommunens innbyggere skal konsulteres og jeg håper så mange som mulig engasjerer seg i debatten, sa han.

Ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap), sa at hun ikke var sikker på om Ski kommune i nåværende form vil være den ideelle løsningen i fremtiden.

- Rapporten peker på en rekke fordeler av å bli større. Vi er nødt til å få til endringer for Ski. Vårt minstekrav er nye kommunegrenser, spesielt mot Ås der dagens grenser ikke gir mye mening, sier hun.  

Avventer

Nesoddens ordfører Nina Sandberg (Ap) var den eneste som ikke hadde tatt et klart standpunkt, men sier at hun snart vil gjøre det.

- På Nesodden skal vi legge alternativene ut på høring og gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Jeg vil avvente litt før jeg går ut med min anbefaling. Generelt vil jeg si at vi har et godt samarbeid i regionen og at vi må holde fokus på det som er viktigst, nemlig å utvikle gode tjenester for innbyggerne, sa hun.

 

Artikkeltags