- Veisalting er som å pisse i buksen om vinteren

Glenn Kullberg frykter at all saltingen medfører dårligere vannkvalitet i drikkevannskilden Gjersjøen, og ser frem til en rapport som kommer i løpet av sommeren.ALLE FOTO OLE KR. TRANA

Glenn Kullberg frykter at all saltingen medfører dårligere vannkvalitet i drikkevannskilden Gjersjøen, og ser frem til en rapport som kommer i løpet av sommeren.ALLE FOTO OLE KR. TRANA

Av
Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

SKI: – Sett i samfunnsøkonomisk perspektiv er veisalting som å pisse i buksa når du fryser. Det hjelper på kort sikt, men er skadelig i det lange løp, sier Glenn Kullberg.

Veldig interessert

Ski-mannen er blitt mer og mer opptatt av problematikken rundt veisalting og alle skadene det medfører.

– La meg først si at dette ikke er jobbrelatert for min del eller har noe med min utdanning å gjøre. Det startet med at jeg leste en artikkel om dette og syntes det var interessant. Jeg "googlet" temaet og begynte å lese mer. Jo mer jeg har funnet om saken, desto mer galt ser jeg at dette er, sier Kullberg.

Bare minus

Han legger til at det er mange andre minusfaktorer ved veisalting, som ødelagte veier, broer, betongkonstruksjoner, matjord og kjøretøy med mer.

– Eneste grunn til at veisalting brukes, er at det er billig. Det er kun entreprenøren eller vegvesenet som tjener på det. For samfunnet som helhet er utgiftene enorme, sier Ski-mannen.

Han viser til linker om temaet. Blant annet Svinesjøen i Asker som er erklært biologisk død på grunn av veisalting. En familie i Romsdal får butikkvann gratis av vegvesenet etter at veisalt har ødelagt grunnvannskilden deres.

Kullberg innrømmer at dette er et tema som han bruker mesteparten av sin fritid på.

– Tidligere undersøkelser viser at Gjersjøen har stadig stigende verdier av natrium og klor. Det er ingen grunn til å tro at det har blitt bedre de siste årene, snarere tvert imot. Også Oslos største drikkevannskilde Maridalsvannet opplever store mengder veisaltforurensing, sier Kullberg.

Mekanisk vedlikehold

– Hvis vi slutter å salte, må det da ikke gjøres noe annet?

– Jo, en slik kraftig reduksjon av veisalting kan ikke gjennomføres alene. Det vil kreve økt satsing på mekanisk vintervedlikehold. Med det mener jeg brøyting, høvling og strøing med sand, eventuelt oppvarmet sand. Dette må kombineres med påbud om bruk av vinterdekk, sier Glenn Kullberg.

– Mange vil mene at slutt på salting betyr flere ulykker?

– Det vil nok bli en del mer småbulking de første årene. Siden gjennomsnittshastighetene på veiene blir lavere når de får være vinterveier, vil antallet alvorlige ulykker og dødsulykker gå ned. Det viser forsøk gjort i Sverige, sier Glenn Kullberg, som håper at myndighetene snart ser galskapen i det hele.

Permanent lag

Seniorforsker i NIVA (Norsk institutt for vannforsking),Torleif Bækken, sier det ikke er tvil om at saltavrenning fra veiene påvirker vannet i innsjøer.
Han har vært med på undersøkelser av en rekke innsjøer, deriblant Gjersjøen. Den siste undersøkelsen ble gjort i fjor, men her er dataene ikke ferdige.

– Hovedproblemet med saltet er at tungt saltvann lagrer seg nederst. Vannet blir da så tungt at det ikke sirkulerer, slik det vanligvis gjør. Dermed oppstår det et permanent lag med oksygenfritt  vann, sier Bækken.


Ubrukelig

– Og hvis dette skjer i en drikkevannskilde?

– Da betyr det at store deler av sjøen er utilgjengelig for bruk som drikkevann. Det kan være snakk om så mye som halvparten av vannet i en innsjø. Det er selvsagt dumt, sier Bækken.

Skulle man være maks uheldig med stedet for inntak av vann til det lokale vannverk, kan det medføre ekstra rensing.

– Mye tyder på at forholdene kan forverre seg år for år. Her vil faktorer som temperatur, vann og vind være avgjørende, sier Bækken.

Artikkeltags