KOLBOTN:Innvendige arbeider pågår akkurat nå på ærverdige Villa Hoelstad, som er det egentlige navnet.

Målet er at rehabiliteringen skal være ferdig innen 1. september. Det er Sektor Eiendomsutvikling som eier bygget.

Strenge regler

Teknisk direktør i Sektor Eiendomsutvikling, Olav Strondi, forteller at huset nå settes i stand i henhold til regelverket for bygg som er gradert verneverdig. Arbeidene er planlagt i nært samarbeid med kultursektoren.

– I tillegg skal lokalene tilrettelegges for spisested. Gamle Tårnhus skal altså oppgraderes rent teknisk i forhold til byggemyndigheter og brannforskrifter, pluss at det settes i stand for restaurantdrift.

– Hvor mye penger legger dere i dette?
– Det har jeg nesten ikke lyst til å fortelle, men vi jobber ut fra et budsjett på 10 millioner kroner, sier Strondi.


Arbeidene kom litt skjevt ut på grunn av ferieavvikling, men meningen er at Gamle Tårnhuset Restaurant skal åpne 3. september.

Den utvendige rehabiliteringen ble gjort i en tidligere fase.
– Vi er veldig stolte av bygget. Kommunen er fornøyd, og nå håper vi at de som skal flytte inn her får levelige kår, sier direktøren.

Lokale kokker

Det er kokkene Vebjørn Aarflot, Bent-Åge Rustad, Inger Furu og Helene Jahren som skal drive restauranten.

De har fartstid fra velrenommerte Statholdergaarden og Statholderens Krostue. Daglig leder, Aarflot, ønsker at Tårnhuset skal gjenoppstå som «Kolbotns nye kulinariske knutepunkt.»

Bereist landemerke

Villa Hoelstad, også kalt Gamle Tårnhuset, ble reist av H. Hoelstad i 1912. Tårnet ble bygd i 1917. I alle år har det tronet i sentrum som et landemerke for Kolbotn. I nyere tid har det tjent som kommunale lokaler, blant annet da det huset kulturskolen. Deretter ble det restaurant og selskapslokaler. I 2000 ble Tårnhuset tildelt Oppegård kommunes byggeskikkpris.

Men da Kolbotn Torg skulle bygges, måtte huset ut på en spektakulær flytteferd. I mai 2006 ble hele villaen heist opp på lastebilen og fraktet til rådhustomten. Da anleggsarbeidene var ferdige i juli 2007, bar det ut på samme reise tilbake.
Gamle Tårnhus var kommet hjem.