Gå til sidens hovedinnhold

Rådmannen foreslår flere endringer av Kantor Terrasse

Artikkelen er over 8 år gammel

Rådmannen mener blokkene som er planlagt i Kantor Terrasse er for høye, og ber om at én etasje blir tatt bort i den ene blokken. Noe som vil løse flere problemer.

KOLBOTN: Det er arkitektkontoret Petter Bogen i Oslo som har levert inn det private reguleringsplanforslaget på vegne av utbygger Kantor Terrasse AS.


Rådmann Harald Toft i Oppegård kommune er ikke helt fornøyd med forslaget som er lagt frem.
Blant annet er han bekymret for høyden på blokkene. Rådmannen ber derfor om at én av blokkene reduseres med en hel etasje samt at begge blokkene plasseres én meter dypere i terrenget enn det som er foreslått.

Dette fikk han medhold i av utvalget for miljø og plan, som vedtok å legge planen ut på høring.
Utbygger mener det ikke er økonomisk forsvarlig å fjerne en hel etasje, et argument rådmannen ikke har forståelse for.

Les også: Har problemer med høyden på de planlagte blokkene

Lite sol

Å redusere blokk B med én etasje vil gjøre at fellesarealer og flere balkonger i Strandli-veikvartalet og i Kantorveikvartalet får mer sol, samt at beboere i Liaveien-kvartalet får bedre utsikt i retning Kolbotnvannet.

«I reguleringsplanen for Strandliveikvartalet er det satt krav om at 50 prosent av ute-arealene på terreng skal være solbelyst ved vår- og høstjevndøgn klokken 17.
Bygges det slik forslagssstilleren ønsker, vil kun 7,6 prosent av utearealene i Strandlivei-kvartalet få direkte sol på dette tidspunktet», skriver rådmannen i en kommentar til planforslaget.

For små utearealer

Rådmannen er også uenig i forslagsstillers kalkulering av utearealer. At man regner med takterrasser, deler av «Juletretomta» og ubebygde arealer tett inntil blokkene i utearealene, er uakseptabelt for rådmannen.

«Rådmannen kan ikke akseptere denne måten å regne uteoppholdsareal på», skriver han videre.
Ved å redusere en av blokkene med én etasje kommer man innenfor kravet til uteareal, mener rådmannen.

«Rådmannen mener det er urimelig og uheldig om den enkelte utbygger skal definere hvordan kravene til uteoppholdsareal skal måles og beregnes», er kommentaren fra rådmannen.

Høy utnyttelse

I planforslaget blir også tomteutnyttelsen sett på som veldig høy. Noe rådmannen mener igjen løses ved å redusere en av blokkene med én full etasje.

Før en av blokkene er redusert med en etasje, vil tomteutnyttelsen være på 165 prosent. Det er betydelig høyere enn Liaveien som har 144 prosent, mens Strandliveien har 161 prosent. Ved å redusere med én etasje, vil tomteutnyttelsen komme ned i akseptable 146 prosent.

Les flere eiendomssaker fra Follo her

Økonomien svekkes ikke

I samtaler med kommunen har Kantor Terrasse AS påpekt at å redusere en av blokkene med én etasje vil svekke økonomien i prosjektet vesentlig. «Rådmannen har ikke innsyn i økonomien i prosjektet, slik at dette kan vurderes konkret. Imidlertid er rådmannen kjent med at fortjenestemarginene på de tilstøtende utbyggingsprosjektene har vært meget tilfredsstillende», kommenterer rådmannen i saksfremlegget.

Annonse: På boligjakt i Follo? Disse er på markedet nå

Kort frist

Da utvalget for miljø og plan behandlet reguleringsforslaget, sa de seg enige i rådmannens innvendinger, og sender planen ut på høring med de foreslåtte endringene fra rådmannen.

Arbeiderpartiets representanter ba først om at saken skulle utsettes da utvalgsmedlemmene hadde fått svært kort frist på å gå igjennom saken. Men etter et kort gruppemøte mente politikerne at de kunne gå for behandling av saken.
Høyre mente det ikke var nødvendig å plassere blokkene én meter lengre ned i terrenget, men Ap, FrP og Uavhengige (bilde) gikk for rådmannens forslag.