Gå til sidens hovedinnhold

Balansegang mellom vern og utvikling

Artikkelen er over 8 år gammel

OPPEGÅRD: Inntil reguleringsplan er på plass, er det bygge- og deleforbud på Bålerud, Rødsten og Bekkensten på Svartskog.

I dag er dette området uregulert. Det foreslåtte planområdet omfatter 1060 mål fordelt på cirka 190 eiendommer. En opptelling viser 99 boliger og 24 hytter. Kommuneplanen 2003–2015 tillot en forsiktig fortetting med inntil 15 eneboliger på Bålerud. Fem av disse var bygd da det ble innført bygge- og deleforbud i desember 2009.
I reguleringsplanen for Bålerud foreslås en økning av antall boliger med 55 til 65 nye eneboliger, inkludert hytter som kan gjøres om til bolig dersom de blir tilknyttet offentlig van og kloakk. I tillegg vil de fleste boligene få muligheten til sekundærleiligheter. Antall boenheter blir da omtrent 300.

Les også: Sier nei til nye boliger og brygger

Flere å dele utgiftene på

– Hovedhensikten med å tillate disse boligene er at det blir flere brukere som kan dele på kostnadene til det offentlige avløpssystemet med sine miljøgevinster, fremgår det i en rapport fra Asplan Viak.
Flere vann- og avløpsløsninger er vurdert, men rapporten anbefaler at det som et minimum etableres kommunale avløpsledninger med nytt renseanlegg i Ingierstrandveien, med utslipp til Bunnefjorden. Avløpsledningene etableres som trykkavløp. Drikkevannsforsyningen beholdes som i dag.
Denne løsninger er kostnadsberegnet til 33,5 millioner kroner pluss moms.